Co znamená snímková frekvence kamery – fps?

Snímková frekvence bezpečnostní kamery se označuje zkratkou FPS, která znamená "Frames Per Second" nebo "Snímky za sekundu". Tato hodnota udává, kolik obrazových snímků kamera dokáže zachytit nebo zaznamenat za jednu sekundu provozu.

V kontextu bezpečnostních kamer snímková frekvence hraje důležitou roli při záznamu a přehrávání videa. Čím vyšší je hodnota FPS, tím plynulejší je pohyb v záznamu a více informací je zachyceno za daný časový interval. V nižších hodnotách FPS může pohyb v obraze působit méně plynule a detaily se mohou ztratit.

Zde jsou některé běžné hodnoty snímkové frekvence v bezpečnostních kamerách:

 1. 15 FPS: Tato hodnota se často považuje za minimálně přijatelnou pro běžné monitorovací úlohy, jako je sledování vstupů a výstupů z budovy.

 2.  25 FPS (a výše): 25 FPS je běžný standard v Evropě a jiných částech světa, kde se používá norma PAL. 30 FPS je běžný standard v Severní Americe a jiných oblastech, kde se používá norma NTSC.

 3.  60 FPS: Tento standard je často využíván v některých moderních bezpečnostních kamerách a poskytuje plynulejší záznam pohybu, což může být užitečné při monitorování dynamických situací.

Při volbě snímkové frekvence je důležité zvážit účel použití kamery a potřebu zachycení detailů pohybu. Ve většině běžných monitorovacích situací může být hodnota kolem 15-30 FPS dostačující, ale u aplikací, kde je důležitý přesný záznam pohybu, jako například sledování vozidel nebo lidí, může být vyšší hodnota FPS žádoucí.

Pokud jde o bezpečnostní kamery, snímková frekvence je důležitým prodejním argumentem. Jaká snímková frekvence je dostačující pro běžného uživatele?

Důležité je také brát v úvahu jiné faktory ovlivňující kvalitu obrazu:

 1. Rozlišení: Vyšší rozlišení znamená detailnější obraz. Při záznamu s 25 fps by bezpečnostní kamera mohla mít rozlišení 1080p (Full HD) nebo vyšší, což by umožnilo lepší identifikaci objektů a osob na snímcích.

 2. Citlivost ve světelných podmínkách: Kvalita obrazu bude záviset i na citlivosti kamery vůči světlu. Kvalitní bezpečnostní kamery mají často funkce, jako je nocní režim, který umožňuje zachytit čistý obraz i při nízkém osvětlení.

 3. Dynamický rozsah: Schopnost kamery pracovat s různými úrovněmi osvětlení v jednom záběru ovlivňuje její schopnost zachytit detaily v tmavších i světlejších oblastech snímku.

 4. Komprese obrazu: Použitá komprese může ovlivnit kvalitu obrazu. Moderní bezpečnostní kamery používají různé formáty komprese, jako například H.264 nebo H.265, aby minimalizovaly velikost souborů a umožnily efektivní ukládání a přenos dat.

 5. Optika a filtry: Kvalita objektivu, přítomnost filtrů (například infračervených filtrů pro noční režim) a další optické vlastnosti mohou mít také významný vliv na celkovou kvalitu obrazu.

Celkově platí, že kvalita obrazu při 25 fps může být dostačující pro mnohé běžné aplikace monitorování a bezpečnosti, avšak není jediným faktorem, který ovlivňuje výsledný obraz.

Rychlost závěrky vs. snímková frekvence

Rychlost závěrky a snímková frekvence jsou důležité pojmy iu bezpečnostních kamer, ale jejich význam se může poněkud lišit v porovnání s běžnými fotografickými aparáty. Zde jsou jejich základní významy v kontextu bezpečnostních kamer:

 1. Rychlost závěrky (Shutter Speed):

  Rychlost závěrky u bezpečnostních kamer obvykle označuje dobu, po kterou je závěrka otevřena a kamery zaznamenávají obraz.
  Krátká doba otevřeného uzávěrky může být užitečná pro zachycení pohybu a minimalizaci rozmazání obrazu.
  Rychlost závěrky u bezpečnostních kamer je často měřena v rychlosti snímání za sekundu (fps, frames per second).
  Snímková frekvence (Frame Rate):

 2. Snímková frekvence udává, kolik snímků kamera zaznamená za sekundu.
  Vyšší snímková frekvence může být výhodná při sledování pohybu, neboť poskytuje více informací za sekundu.
  U bezpečnostních kamer se běžně používají snímkové frekvence mezi 15 a 30 fps, ale někdy i vyšší, v závislosti na konkrétních požadavcích na monitorování.