Kamerový systém do školy - výběr kamer, účel a GDPR

1. Kamerové systémy ve školách

Kamerové systémy ve školách jsou stále populárnější a jejich účelem je především zvýšit bezpečnost žáků, učitelů a personálu. Slouží k prevenci a odstrašování kriminality, sledování násilí a šikany, ak poskytování důkazního materiálu v případě incidentů. Kamery mohou také pomoci v případě evakuace a koordinace záchranných akcí, čímž zvyšují celkovou bezpečnost ve školním prostředí.

 

2. Účel a výhody kamerových systémů ve školách

Kamerové systémy ve školách jsou instalovány s cílem zvýšit bezpečnost a ochranu všech osob, které se ve školních zařízeních nacházejí. Jejich hlavní účely zahrnují:

 1. Prevence a odstrašování kriminality: Přítomnost kamer může odradit potenciální pachatele od vandalismu, krádeží a jiných nezákonných činností. Viditelné kamery slouží jako preventivní nástroj, který snižuje pravděpodobnost, že dojde k trestné činnosti.
 2. Monitorování a řešení incidentů: Kamery umožňují školnímu personálu sledovat a reagovat na incidenty v reálném čase. V případě násilí, šikanování nebo jiných nežádoucích událostí mohou kamery poskytnout důkazní materiál, který pomůže při vyšetřování a řešení těchto situací.
 3. Bezpečnost žáků a personálu: Zabezpečení bezpečného prostředí pro žáky, učitele a ostatní personál je jedním z hlavních cílů. Kamery pomáhají monitorovat pohyb osob v budově a identifikovat neoprávněné osoby, které by mohly představovat hrozbu.
 4. Koordinace v případě nouze: V situacích, jako jsou evakuace nebo jiné nouzové stavy, mohou kamery poskytovat důležité informace pro koordinaci záchranných akcí. Pomáhají sledovat průběh evakuace a identifikovat potenciální překážky nebo nebezpečí.
 5. Ochrana majetku: Kamerové systémy chrání školní majetek před poškozením a krádeží. Monitorování vchodů, chodeb, sportovních zařízení a jiných částí školy zajišťuje, že jakékoli narušení je okamžitě zaznamenáno a řešeno.
 6. Zvýšení kázně: Vědomí, že jsou monitorováni, může žáky a zaměstnance vést k zodpovědnějšímu chování. Kamery mohou zlepšit disciplínu a dodržování školních pravidel.
 7. Podpora vzdělávacího procesu: V některých případech mohou kamery být využity i pro vzdělávací účely, například při monitorování a analýze výuky, což může pomoci učitelům zlepšit jejich metody a přístupy k výuce.

Implementace kamerových systémů ve školách tak představuje komplexní řešení pro zlepšení bezpečnosti, ochrany a efektivnosti školního prostředí.

 

3. Typy kamer vhodné pro školní prostředí

Při výběru kamer pro školní prostředí je důležité zohlednit konkrétní potřeby a charakteristiky jednotlivých monitorovaných míst. Následující typy kamer jsou vhodné pro různé části školy:

1. IP kamery (Internet Protocol kamery)

 • Použití: Vhodné pro celkové monitorování vnitřních i vnějších prostor.
 • Místa: Vstupy a výstupy, chodby, tělocvičny, školní dvory.
 • Výhody: Vysoké rozlišení, připojení na internet, možnost vzdáleného přístupu a chytré funkce.

2. Dome kamery

 • Použití: Nenápadné a odolné vůči vandalismu, vhodné pro monitorování vnitřních prostor.
 • Místa: Chodby, schodiště, jídelny, společenské místnosti.
 • Výhody: Široký úhel záběru, estetické a odolné vůči poškození.

3. PTZ kamery (Pan-Tilt-Zoom)

 • Použití: Monitorování velkých prostor s možností otáčení, naklápění a přiblížení.
 • Místa: Tělocvičny, školní dvory, parkoviště, a jiné rozsáhlé oblasti.
 • Výhody: Flexibilita ve sledování různých oblastí a zaměřování na konkrétní detaily.

4. Bullet kamery

 • Použití: Vhodné pro venkovní použití, odolné vůči povětrnostním vlivům.
 • Místa: Vstupy do budovy, exteriérové ​​stezky, parkoviště.
 • Výhody: Mají malou stříšku, takže když prší, neteče na objektiv a je stále dobrá kvalita záznamu, vysoká odolnost.

 

4. Ideální umístění kamerových systémů ve škole

Strategické umístění kamer ve školním prostředí je klíčové pro efektivní monitorování a zvýšení bezpečnosti. Kamery by měly být umístěny tak, aby pokrývaly kritické oblasti, kde může docházet k incidentům nebo kde je třeba zvýšit bezpečnost. Následující místa jsou ideální pro instalaci kamer ve školách:

 1. Vstupy a výstupy do budovy

   • Monitorování hlavních vchodů a výstupů pomáhá kontrolovat příchod a odchod osob, identifikovat neoprávněné vstupy a zajistit bezpečnost při evakuacích.
 2. Chodby a schodiště

   • Chodby a schodiště jsou frekventované oblasti, kde může docházet k násilí, šikanování nebo vandalismu. Kamery zde pomáhají monitorovat pohyb osob a rychle reagovat na incidenty.
 3. Tělocvičny a sportovní zařízení

   • V tělocvičnách a na sportovištích se shromažďuje velké množství žáků, a proto je důležité tato místa monitorovat, aby se předešlo zraněním a zajistila se bezpečnost během sportovních aktivit.
 4. Jídelní a společenské místnosti

   • V jídelnách a společenských prostorách se koncentruje mnoho lidí, což může vést k různým konfliktům nebo nepořádku. Kamery v těchto prostorách pomáhají udržovat disciplínu a pořádek.
 5. Parkoviště a školní dvory

   • Exteriérové ​​prostory jako parkoviště a školní dvory jsou často mimo přímý dohled personálu. Kamery zde zajišťují sledování příjezdů a odjezdů vozidel, jakož i bezpečnost žáků během přestávek a volného času.
 6. Kanceláře a prostory pro učitele

   • Kamery v kancelářích a místnostech pro učitele pomáhají chránit cenný majetek a zajistit bezpečnost personálu. Tyto kamery by měly být umístěny tak, aby chránily soukromí zaměstnanců.
 7. Počítačové učebny a laboratoře

   • V místnostech s drahým vybavením, jako jsou počítačové učebny a laboratoře, kamery pomáhají předcházet krádežím a vandalismu.
 8. Skrytá a diskrétní místa

   • Některá místa, kde by mohlo docházet k šikaně nebo jiným nežádoucím aktivitám, mohou vyžadovat diskrétně umístěné kamery. Důležité je, aby tyto kamery nezasahovaly do soukromí žáků a personálu, například v šatnách nebo toaletách.

Pravidla pro umístění kamer

Při instalaci kamer je důležité dodržovat určitá pravidla a doporučení:

 • Viditelnost kamer: Kamery by měly být viditelné, aby působily odstrašujícím způsobem. Výjimkou jsou skryté kamery ve specifických situacích.
 • Zabezpečení soukromí: Kamery nesmí být umístěny v prostorách, kde je očekávané soukromí, jako jsou toalety a šatny.
 • Přístup k záznamům: Přístup k záznamům z kamer by měly mít pouze oprávněné osoby, aby se zajistilo soukromí a ochrana osobních údajů.
 • Informování: Žáci, rodiče a personál by měli být informováni o přítomnosti kamerového systému a jeho účelech.

Správné rozmístění kamer a dodržování uvedených pravidel může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti a pohody ve školním prostředí. 

Jak mohou kamery pomoci odradit potenciální hrozby

Kamerové systémy jsou účinným nástrojem pro odrazování potenciálních hrozeb ve školním prostředí. Jejich přítomnost a správné využití mohou výrazně přispět k bezpečnosti a ochraně žáků, učitelů a personálu. Zde jsou způsoby, jak mohou kamery pomoci odradit potenciální hrozby:

 1. Viditelná přítomnost kamer

  • Kamery umístěné na viditelných místech slouží jako prevence proti kriminálním činům. Potenciální pachatelé, vědomi si přítomnosti kamerového systému, mohou být méně ochotni provést nezákonné nebo násilné činy ze strachu, že budou zachyceni a identifikováni.
 2. Psychologický efekt

  • Přítomnost kamer může vytvořit psychologický efekt na potenciální pachatele. Vědět, že jejich činnosti mohou být sledovány a zaznamenány, je může odradit od páchání nežádoucích činů, jako je šikanování, vandalismus nebo krádež.
 3. Rychlá reakce na incidenty

  • Kamery umožňují školnímu personálu monitorovat události v reálném čase a rychle reagovat na potenciální hrozby. Okamžitá reakce může zabránit eskalaci situace a minimalizovat škody.
 4. Poskytování důkazů

  • Záznamy z kamer mohou sloužit jako důkazní materiál v případě incidentů. Tento důkaz může být použit k identifikaci a stíhání pachatelů, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že budou čelit následkům svých činů.
 5. Zvýšení bezpečnosti a disciplíny

  • Přítomnost kamer může vést ke zlepšení disciplíny mezi žáky a personálem. Vědomí, že jsou monitorováni, může motivovat k zodpovědnějšímu chování a dodržování školních pravidel.
 6. Podpora prevence šikanování

  • Kamery mohou pomoci identifikovat a předcházet šikaně tím, že zaznamenávají interakce mezi žáky. To umožňuje školnímu personálu zasáhnout dříve, než se situace zhorší.
 7. Snížení vandalismu a poškozování majetku

  • Monitorování citlivých oblastí, jako jsou školní dvory, chodby a tělocvičny, může odradit od vandalismu a poškozování majetku. Pachatelů, kteří vědí, že jsou sledováni, může odradit riziko, že budou chyceni.
 8. Zvýšení bezpečnosti během mimoškolních aktivit

  • Kamery mohou zajistit bezpečnost během mimoškolních aktivit, jako jsou sportovní akce a jiné veřejné akce, tím, že monitorují pohyb osob a potenciálně nebezpečné situace.

Kamerové systémy jsou důležitým nástrojem pro odrazování potenciálních hrozeb ve školním prostředí. Jejich správné umístění a využití může přispět k celkové bezpečnosti a ochraně žáků, učitelů a personálu, čímž vytvářejí bezpečnější a příjemnější prostředí pro vzdělávání.

 

5. Možnost koupí rozšiřitelného kamerového systému do školy

 

Při zvažování koupě kamerového systému pro školu je důležité vybrat systém, který umožňuje budoucí rozšíření. Rozšiřitelné kamerové systémy umožňují přidat další kamery dle potřeby bez nutnosti výměny celého systému. Takový přístup je nákladově efektivní a flexibilní, což umožňuje lepší přizpůsobení se měnícím se potřebám školy.
 

Výhody rozšiřitelného kamerového systému

 1. Flexibilita: Škola může začít s menším počtem kamer a postupně přidávat další podle potřeby a rozpočtu.
 2. Nákladová efektivita: Není třeba investovat do zcela nového systému při rozšíření. Přidáním dalších kamer se zvyšuje pokrytí a bezpečnost bez vysokých nákladů.
 3. Jednoduchá instalace a správa: Moderní NVR a IP kamery lze snadno spravovat přes centralizovaný software, který umožňuje monitorování a správu všech kamer z jednoho místa.

Příklad rozšiřitelného kamerového systému

 

Securia Pro

 • Model: Securia Pro IP kamerový systém NVR4CHV4S-W smart,
 • Kapacita: Podporuje 4 kamery v základu, s možností přidat dalších 6 kamer pomocí PoE Switch. Dohromady lze připojit až 10 kamer.
 • Funkce: Vysoké rozlišení, PoE porty, vzdálený přístup přes mobilní aplikace, jednoduché rozšíření, smart detekce pohybu, osoby, tváře

 

 

6. Ukládání a zabezpečení přenosů z kamery ve škole

Přenosy z kamer ve školách musí být uloženy a zajištěny způsobem, který chrání soukromí a bezpečnost všech osob ve školním prostředí. Existuje několik kroků a technologií, které se používají k zajištění těchto přenosů:

1. Ukládání záznamů

 • Lokální servery: Kamery mohou ukládat záznamy na lokální servery, které jsou umístěny ve škole. Tyto servery by měly být chráněny fyzicky i elektronicky.

 • Cloudová úložiště: Moderní kamerové systémy často využívají cloudová úložiště, která umožňují vzdálený přístup k záznamům a zajišťují, že data jsou chráněna iv případě poškození lokálních zařízení.

 • DVR/NVR systémy: Digitální video rekordéry (DVR) a síťové video rekordéry (NVR) jsou běžně používány pro ukládání záznamů z analogových a IP kamer. Tyto systémy umožňují dlouhodobé ukládání a snadný přístup k záznamům.

2. Zabezpečení přenosů

 • Šifrování dat: Všechny přenosy z kamer, ať už přes lokální síť nebo internet, by měly být šifrovány pomocí bezpečných protokolů (např. TLS/SSL). Šifrování zajišťuje, že data nemohou být snadno zachycena a přečtena neoprávněnými osobami. Kamerové systémy Securia Pro jsou šifrovány TLS/SSL.

 • Autentifikace a přístupová práva: Přístup k záznamům by měl být omezen na oprávněné osoby. Použití silných hesel, dvoufaktorové autentifikace a řízení přístupových práv je nezbytné k zajištění, že pouze autorizovaní uživatelé mohou prohlížet nebo spravovat záznamy.

 • Firewall a bezpečnostní opatření: Síť, ve které jsou kamery a servery připojeny, by měla být chráněna firewallem a dalšími bezpečnostními opatřeními, která zabraňují neoprávněnému přístupu.

3. Správa a monitoring systému

 • Pravidelné aktualizace: Software kamerových systémů by měl být pravidelně aktualizován, aby se zajistilo, že jsou chráněny před nejnovějšími bezpečnostními hrozbami.

 • Monitorování přístupu: Logy a záznamy o přístupu k záznamům by měly být pravidelně kontrolovány, aby se identifikovaly a řešily případné bezpečnostní incidenty.

 • Fyzická bezpečnost: Servery a úložná zařízení by měly být umístěny v bezpečných prostorách, přístupných pouze oprávněnému personálu.

4. Politiky uchovávání a mazání dat

 • Politika uchovávání: Školy by měly mít jasně definovanou politiku uchovávání záznamů, která určuje, jak dlouho budou záznamy uchovávány a kdy budou vymazány. Toto je důležité nejen z hlediska ochrany soukromí, ale také pro dodržování právních předpisů. 

 • Automatické mazání: Implementace automatických systémů pro mazání záznamů po uplynutí určené doby uchovávání může pomoci zajistit, že data nejsou uchovávána déle, než je potřeba.

Efektivní ukládání a zabezpečení přenosů z kamer ve školách vyžaduje kombinaci technických opatření a správných postupů. Provádění šifrování, autentifikace, přístupových práv a pravidelné monitorování jsou klíčové pro ochranu soukromí a bezpečnosti všech osob ve školním prostředí. Dodržování těchto zásad pomáhá zajistit, že kamerové systémy budou efektivním nástrojem pro zlepšení bezpečnosti bez narušení důvěry a soukromí.

7. Zákonný rámec a ochrana soukromí v rámci školních kamerových systémů

Zavádění kamerových systémů ve školách je citlivou záležitostí, která vyžaduje důkladné dodržování právních předpisů a ochranu soukromí jednotlivců. Na Slovensku platí několik zákonů a nařízení, které upravují použití kamerových systémů, zejména ve školách. Zde jsou hlavní aspekty, které je třeba zohlednit:

1. Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR je evropské nařízení, které stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů. Pro školní kamerové systémy to znamená:

 • Získání souhlasu: Škola musí informovat žáky, rodiče a zaměstnance o účelu a rozsahu monitorování a získat jejich souhlas.
 • Transparentnost: Musí být jasně uvedeno, kde se kamery nacházejí, jaké údaje se shromažďují a pro jaký účel budou použity.
 • Právní základ: Musí existovat právní důvod pro sběr údajů, jako je ochrana veřejného zájmu nebo legitimní zájem školy.

2. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Tento český zákon stanovuje podmínky zpracování osobních údajů a je v souladu s GDPR. Pro školy to znamená:

 • Oznámení a informování: Před instalací kamerového systému musí škola informovat dotčené osoby (žáky, rodiče, zaměstnance) a zajistit, že všechny shromážděné údaje budou zpracovány zákonně a transparentně.
 • Správce údajů: Škola musí určit správce údajů, který bude odpovědný za zpracování a ochranu osobních údajů.
 • Minimalizace údajů: Záznamy by měly být shromažďovány jen v nezbytném rozsahu a uchovávány jen po dobu, která je potřebná k dosažení účelu monitorování.

3. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může být zaměstnanec monitorován na pracovišti:

 • Oprávněný zájem: Zaměstnavatel (škola) může monitorovat zaměstnance, pokud má k tomu oprávněný zájem, například ochranu majetku nebo bezpečnost.
 • Informování: Zaměstnanci musí být informováni o monitorování, jeho účelu a rozsahu.

Ochrana soukromí

1. Omezení přístupu k záznamům

 • Autorizace: Přístup k záznamům by měly mít pouze oprávněné osoby, například ředitel školy, bezpečnostní manažer nebo technický personál.
 • Protokoly přístupu: Vedení protokolů o přístupu k záznamům je důležité pro sledování, kdo a kdy měl přístup k údajům.

2. Bezpečné uchovávání a likvidace záznamů

 • Šifrování: Záznamy by měly být šifrovány, aby se zajistila jejich ochrana před neoprávněným přístupem.
 • Doba uchovávání: Záznamy by měly být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účely monitorování, a poté bezpečně vymazány.

3. Monitorování pouze veřejných a společných prostor

 • Omezení sledování: Kamery by měly být umístěny pouze ve společných a veřejných prostorách, jako jsou vstupy, chodby, tělocvičny, jídelny a školní dvory. Monitorování soukromých prostor, jako jsou toalety a šatny, je zakázáno.
 • Viditelné označení: Místa, kde jsou kamery umístěny, by měla být jasně označena, aby všichni věděli, že jsou monitorováni.

4. Pravidelné kontroly a audity

 • Audit systému: Pravidelné kontroly a audity kamerového systému a jeho správy jsou důležité pro zajištění dodržování právních předpisů a ochrany soukromí.
 • Aktualizace politik: Politiky a postupy týkající se používání kamerového systému by měly být pravidelně revidovány a aktualizovány podle nejnovějších právních předpisů a technologií.

Praktické rady pro školy

 1. Připravte interní směrnice: Vytvořte a implementujte směrnice pro používání kamerových systémů, které budou zahrnovat pravidla pro monitorování, přístup k záznamům a jejich uchovávání.
 2. Školte personál: Zajistěte školení pro zaměstnance, kteří budou pracovat s kamerovým systémem, aby pochopili právní požadavky a správné postupy.
 3. Zapojte komunitu: Informujte rodiče, žáky a zaměstnance o plánované instalaci kamer a získejte jejich zpětnou vazbu a souhlas.
 4. Konzultujte s odborníky: Před zavedením kamerového systému konzultujte s právními a technickými odborníky, abyste zabezpečili dodržování všech právních a technických požadavků.

Dodržování právního rámce a ochrana soukromí při zavádění kamerových systémů ve školách jsou klíčové pro zajištění, že tyto systémy budou sloužit svému účelu bez narušení práv a svobod jednotlivců. Školy musí být transparentní, zodpovědné a důsledné při implementaci a provozování těchto systémů.

 

Získání souhlasu rodičů pro zavedení kamerového systému ve škole je klíčové pro dodržování pravidel GDPR a ochranu osobních údajů. Zde jsou kroky a praktická řešení, jak tento proces zefektivnit a zajistit, že jsou všichni rodiče řádně informováni a jejich souhlas je získán správným způsobem:

Kroky pro získání souhlasu rodičů

 1. Informování a transparentnost

  • Připravte detailní informační materiály, které vysvětlí účel, umístění a způsob fungování kamerového systému.
  • Zajistěte, aby tyto informace byly dostupné na webové stránce školy, prostřednictvím e-mailů a na viditelných místech v prostorách školy.
 2. Organizace informačních schůzek

  • Zorganizujte setkání s rodiči, kde jim představíte plán zavedení kamerového systému, zodpovíte jejich dotazy a vyslechnete si jejich připomínky a obavy.
  • Tyto schůzky mohou být fyzické nebo virtuální, abyste zajistili maximální účast.
 3. Připravení formulářů na souhlas

  • Vytvořte jednoduché a přehledné formuláře pro získání souhlasu, které budou obsahovat všechny potřebné informace podle GDPR.
  • Formulář by měl obsahovat jasné vysvětlení účelu zpracování údajů, právní základ, dobu uchovávání záznamů a práva rodičů a žáků.
 4. Distribuce a sběr souhlasů

  • Distribuujte formuláře na souhlas prostřednictvím e-mailů, školních webových portálů a fyzicky přes žáky.
  • Zajistěte možnosti pro rodiče, aby mohli formuláře jednoduše vrátit - například prostřednictvím elektronické pošty, online formuláře nebo fyzicky přes školu.
 5. Digitalizace a evidence souhlasů

  • Zvažte použití elektronických nástrojů pro sběr a evidenci souhlasů, což zjednoduší administrativu a zajistí lepší přehled o tom, kdo již souhlas poskytl.
  • Použijte školní informační systém nebo specializovaný software pro správu souhlasů.
 6. Pravidelné aktualizace a připomínky

  • Pravidelně informujte rodiče o stavu a fungování kamerového systému, aby měli přehled o tom, jak jsou jejich údaje zpracovávány a chráněny.
  • Připomínejte rodičům možnost odvolat souhlas, pokud si to přejí.

Praktické tipy

 • Jednoduchost a srozumitelnost: Formuláře a informační materiály by měly být jednoduché, srozumitelné a dostupné ve více jazycích, pokud je to nutné.
 • Osobní přístup: Při získávání souhlasu využívejte osobní přístup, kde je to možné, například prostřednictvím osobních schůzek nebo telefonických rozhovorů.
 • Technologická řešení: Použijte moderní technologie pro sběr a správu souhlasů, což zefektivní proces a usnadní správu údajů.

Vzorový formulář na souhlas

Formulář na souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému

Vážený rodič/zákonný zástupce,

Tímto Vás informujeme o zavedení kamerového systému v naší škole za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany našich žáků, zaměstnanců a majetku školy. V souladu s GDPR potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte.

**Účel zpracování:** Monitorování bezpečnosti v prostorách školy

**Právní základ:** Souhlas subjektu údajů

**Doba uchovávání záznamů:** Max. 30 dní

**Práva subjektu údajů:** Právo na přístup, opravu, vymazání údajů a omezení zpracování

Prosíme Vás o vyplnění a podpis tohoto formuláře:

Jméno a příjmení dítěte: ___________________________

Třída: ___________________________

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte prostřednictvím kamerového systému: ANO / NE

Datum: ___________________________

Podpis rodiče/zákonného zástupce: ___________________________

Děkujeme za spolupráci.

 

 

Tímto způsobem zajistíte, že získávání souhlasů bude efektivní, přehledné a v souladu s právními předpisy.

 

Implementace kamerových systémů ve školách musí být provedena s ohledem na právní a regulační požadavky, které chrání soukromí a práva jednotlivců. Dodržování těchto požadavků je nezbytné pro zajištění, že kamerové systémy budou fungovat zákonně a eticky, přičemž budou efektivně přispívat k bezpečnosti a ochraně ve školním prostředí.

 

8. Náklady na zavedení a údržbu kamerových systémů ve školách

Zavedení a údržba kamerových systémů ve školách zahrnuje různé náklady, které mohou záviset na velikosti školy, počtu kamer, kvalitě vybavení a komplexnosti instalace. Následující přehled poskytuje představu o typických nákladech:

 1. 1. Počáteční náklad:  Nákup kamer a vybavení:

  • IP kamery: Cena jedné IP kamery se pohybuje od 2 500 Kč do 12 500 Kč v závislosti na kvalitě a funkcí (rozlišení, noční vidění, PTZ funkce). Dome kamery: Cena dome kamery je podobná, pohybuje se v rozmezí 2 500 až 10 000 Kč. DVR/NVR systémy: Cena digitálních video rekordérů nebo síťových video rekordérů se pohybuje od 5 000 do 25 000 Kč v závislosti na počtu podporovaných kanálů a úložné kapacity.
  • Instalace a montáž: Náklady na instalaci se mohou lišit v závislosti na počtu kamer a složitosti instalace. Průměrná cena za instalaci jedné kamery může být kolem 2 500 až 7 500 Kč, včetně kabelování a práce techniků. Komplexní instalace pro středně velkou školu (20-30 kamer) může stát od 50 000 do 250 000 Kč.
   • Software a licence: Některé systémy vyžadují softwarové licence pro správu a ukládání záznamů, které mohou stát od 2 500 do 12 500 Kč ročně. Securia Pro nemá další licenční poplatky a službu vzdáleného prohlížení záznamu poskytuje zdarma.
    • Úložiště dat: Cena úložiště dat závisí na kapacitě a typu úložného zařízení (lokální servery, cloudová úložiště). Lokální servery mohou stát od 12 500 do 50 000 Kč, zatímco cloudové úložiště může být zpoplatněno na měsíční bázi (250 až 1000 Kč měsíčně).
     1. 2. Pravidelné náklady na údržbu

      1. Technická podpora a údržba: Pravidelné prohlídky, aktualizace softwaru a údržba systémů mohou stát od 12 500 do 50 000 Kč ročně, v závislosti na velikosti a složitosti systému.

       1. Obnova a modernizace: Starší kamery a zařízení mohou vyžadovat pravidelnou obnovu nebo výměnu, což může znamenat dodatečné náklady. Doporučuje se vyhradit si ročně určité procento z počáteční investice na modernizaci (např. 10-20 %).

       2. Poplatky za cloudové služby: Pokud škola využívá cloudové úložiště, měsíční nebo roční poplatky mohou přidat k celkovým nákladům. Průměrné měsíční náklady na cloudové úložiště mohou být od 250 do 1 250 Kč v závislosti na kapacitě. Výhodně je používat kamerový systém s ukládáním záznamu na pevný disk, kde nevznikají dodatečné náklady.

        

      Náklady na zavedení a údržbu kamerových systémů ve školách mohou být značné, ale investice do bezpečnosti je důležitá. Počáteční náklady se pohybují od několika stovek eur po tisíce eur v závislosti na rozsahu projektu. Pravidelné náklady na údržbu a provoz systémů mohou být relativně nižší, ale stále je třeba s nimi počítat v rozpočtu školy. Důkladné plánování a rozpočetování těchto nákladů je klíčové pro efektivní fungování kamerových systémů ve školách.

       
       

      9. Kdo může škole zajistit montáž kamerového systému?

      Montáž kamerového systému ve škole je komplexní proces, který zahrnuje několik technických aspektů a odborností. V závislosti na rozsahu a požadavcích projektu mohou tuto práci provádět různí odborníci. Zde jsou hlavní kategorie odborníků, kteří mohou zajistit montáž kamerového systému:

      1. Specializované firmy na bezpečnostní systémy

      • Výhody: Specializované firmy mají odborné znalosti a zkušenosti s instalací kamerových systémů v různých prostředích včetně škol. Nabízejí kompletní služby včetně návrhu systému, instalace, konfigurace a následné údržby.
      • Kompletní řešení: Mohou zajistit komplexní řešení včetně výběru správných typů kamer, zabezpečení dat a integrace systému do stávající infrastruktury.

      2. Počítačoví technici

      • Výhody: Počítačoví technici mají znalosti o síťových technologiích, konfiguraci softwaru a integraci zařízení do stávajících IT systémů.
      • Vhodnost: Mohou být vhodní pro instalaci a konfiguraci IP kamer a síťových video rekordérů (NVR), jakož i pro zabezpečení připojení kamer ke školnímu IT systému.

      3. Instalatéři sítí

      • Výhody: Instalatéři sítí mají zkušenosti se zapojováním a konfigurací kabelových a bezdrátových sítí, což je klíčové pro správné fungování kamerových systémů.
      • Vhodnost: Jsou schopni zajistit správné kabelování, připojení kamer do sítě a konfiguraci síťových prvků tak, aby systém fungoval efektivně a spolehlivě.

      4. Jiní techničtí pracovníci

      • Údržbáři a technici údržby: Technici, kteří mají zkušenosti s údržbou technických zařízení ve školách, mohou pomoci s fyzickou instalací kamer, zejména pokud jde o jednodušší systémy.
      • Elektrikáři: Elektrikáři mohou být potřební k instalaci elektrického vedení a napájení kamer.

      Postup při výběru odborníka nebo firmy

      1. Stanovení požadavků: Škola by měla nejprve stanovit své potřeby a požadavky na kamerový systém včetně počtu kamer, typu kamer, oblastí monitorování a rozpočtu.

      2. Výběr specializované firmy nebo odborníka: Nejlepší volbou je často specializovaná firma pro bezpečnostní systémy, která může poskytnout kompletní služby od návrhu až po údržbu. Pokud je rozpočet omezen, nebo pokud škola potřebuje jen jednoduchý systém, mohou být vhodní i počítačoví technici nebo instalatéři sítí.

      3. Ověření referencí a zkušeností: Před výběrem firmy nebo odborníka je důležité ověřit si jejich reference a zkušenosti s instalací kamerových systémů v podobných prostředích.

      4. Návrh a konzultace: Dobrý poskytovatel služeb by měl nabídnout konzultace a návrh systému, který bude vyhovovat specifickým potřebám školy.

      5. Podpis smlouvy a plánování instalace: Po výběru poskytovatele by měla škola podepsat smlouvu, která bude obsahovat podrobnosti o projektu, časový plán, náklady a podmínky údržby.

      Zabezpečení montáže kamerového systému ve škole může provádět různí odborníci, v závislosti na složitosti a požadavcích projektu. Specializované firmy na bezpečnostní systémy jsou často nejlepší volbou pro komplexní řešení, zatímco počítačoví technici a instalatéři sítí mohou být vhodní pro méně náročné instalace. Výběr správného odborníka nebo firmy je klíčový pro zajištění efektivního a spolehlivého kamerového systému.

       

       

      10. Jaké jsou zkušenosti se zavedením kamer do škol? 

      V České republice se zavádění kamerových systémů do škol setkalo s různými zkušenostmi a reakcemi. Mnohé školy zaznamenaly pozitivní výsledky v oblasti bezpečnosti, avšak implementace přinesla i určité výzvy. Zde jsou některé praktické zkušenosti a rady:

      Pozitivní zkušenosti:

      1. Zvýšení bezpečnosti:

       • Mnohé školy zaznamenaly snížení případů vandalismu, šikany a jiných nezákonných činností. Kamery slouží jako odstrašující prostředek a umožňují rychleji reagovat na incidenty.
      2. Řešení incidentů:

       • Záznamy z kamer pomohly při vyšetřování incidentů, čímž se zvýšila transparentnost a spravedlnost při řešení konfliktů. Učitelé a vedení školy mají k dispozici důkazní materiál, který může být použit k objasnění situací.
      3. Zlepšení kázně:

       • Vědět, že jsou monitorováni, vedlo k zodpovědnějšímu chování žáků a zaměstnanců. To přispělo ke zlepšení disciplíny a celkového prostředí ve škole.

      Výzvy a problémy:

      1. Ochrana soukromí:

       • Implementace kamerových systémů vyvolala obavy týkající se ochrany soukromí. Někteří rodiče a žáci měli pocit, že jsou neustále sledováni, což může vytvářet tlak a nepohodu.
      2. Právní otázky:

       • Dodržování právních předpisů, zejména GDPR, je klíčové. Školy musely zavést opatření na ochranu osobních údajů a zajistit, aby byl přístup k záznamům omezen pouze na oprávněné osoby.
      3. Finanční náklady:

       • Zavedení kamerových systémů vyžaduje počáteční investice a pravidelnou údržbu, což může být finančně náročné pro některé školy.
      Základní škola v Nových Zámcích Základní škola v Komárně

       

      Praktické rady pro efektivní využití kamerových systémů

      1. Správné umístění kamer:

       • Umístěte kamery na strategická místa, jako jsou vstupy, chodby, tělocvičny, školní dvory a parkoviště.
       • Zajistěte, aby kamery pokrývaly všechny kritické oblasti bez narušení soukromí.
      2. Pravidelná údržba a kontrola:

       • Zajistěte pravidelnou údržbu kamerového systému, aby kamery fungovaly správně a poskytovaly kvalitní záznamy.
       • Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny kamery v provozu a zda nedochází k výpadkům nebo poškozením.
      3. Ochrana soukromí:

       • Ujistěte se, že kamery nezasahují do soukromých prostor, jako jsou toalety a šatny.
       • Dodržujte právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a zajistěte, že přístup k záznamům mají pouze oprávněné osoby.
      4. Vzdělávání a informování:

       • Informujte žáky, rodiče a zaměstnance o přítomnosti a účelech kamerového systému.
       • Poskytněte školení pro personál odpovědný za správu kamerového systému, aby věděl, jak správně používat a spravovat zařízení a záznamy.
      5. Nouzové postupy:

       • Vypracujte a pravidelně aktualizujte nouzové postupy, které zahrnují využití kamerového systému v případě krizových situací.
       • Zajistěte, aby všichni zaměstnanci věděli, jak postupovat v případě incidentů a jak využít záznamy z kamer ke koordinaci reakce.

      Kamerové systémy výrazně přispívají k bezpečnému školnímu prostředí tím, že poskytují nástroje pro prevenci a řešení incidentů, zlepšení disciplíny a ochranu majetku. Efektivní využití kamerových systémů závisí na správném umístění, pravidelné údržbě, dodržování právních předpisů a vzdělávání všech zúčastněných stran. Tímto způsobem mohou kamery účinně podporovat bezpečnost a pohodu ve školním prostředí.

       
       
      Zpět do obchodu