Co znamená označení IP66?

Označení IP66 je standard, který popisuje odolnost elektrických zařízení vůči prachu a vodě. IP označuje "Ingress Protection" nebo "International Protection", a číslice, které následují za IP, poskytují informace o ochraně zařízení vůči různým vnějším vlivům.

Co znamená označení IP66:

 • První číslice (6): Označuje odolnost vůči prachu. Číslo 6 znamená, že zařízení je zcela odolné vůči prachu. To je nejvyšší možné hodnocení pro ochranu proti prachu podle standardu. Rozmezí tohoto parametru je od 0 do 6. V tomto případě to znamená nejvyšší možné krytí vůči prachu.

  Konkrétně to znamená, že kamera je plně uzavřena a utěsněna tak, aby nedovolila prachu vniknout dovnitř zařízení. IP66 je považováno za vysoký stupeň odolnosti vůči prachu, což činí tyto kamery vhodnými pro použití v prostředích s vysokým výskytem prachu nebo jiných pevných částic.

  Pro bezpečnostní kamery umístěné venku, které jsou vystaveny vnějším prostředím, je důležité mít tuto úplnou ochranu proti prachu. To zajišťuje spolehlivý chod kamery i v náročných podmínkách, kdy by prach mohl jinak ovlivnit výkon nebo spolehlivost zařízení.

   

 • Druhá číslice (6): Označuje odolnost vůči vodě. Číslo 6 znamená, že zařízení odolá silnému vodnímu stříkání ze všech směrů. To znamená, že by mělo být vhodné pro použití v náročných povětrnostních podmínkách, kde může být vystaveno intenzivnímu dešti nebo stříkající vodě. Rozmezí tohoto parametru je od 0 do 9.

  Toto označení zajišťuje, že kamera může být bezpečně používána v náročných povětrnostních podmínkách, kde může být vystavena dešti, silnému větru nebo jiným vodním vlivům.

  Je důležité poznamenat, že IP66 neznamená, že kamera je zcela ponorná do vody. Pokud byste potřebovali kameru s vyšším stupněm ochrany vůči vodě, měli byste vyhledávat označení s vyššími čísly pro druhou pozici v IP označení, například IP67 nebo IP68, která jsou schopna odolávat ponoření do vody na určitou hloubku.

 

Jak probíhá testování, na jehož základě je kameře přiděleno označení IP66?

Označení IP66 (Ingress Protection) se přidává na základě standardních testů, které jsou definovány v mezinárodní normě IEC 60529. Tyto testy se provádějí pro ověření odolnosti elektrických zařízení vůči prachu a vodě. Pro konkrétní kameru s označením IP66 by tyto testy zahrnovaly:

 1. Test na odolnost vůči prachu:

  • Zařízení se umístí do komory s prachem, přičemž se simulují různé podmínky výskytu prachu.
  • Po určitém období se hodnotí, zda prach vstoupil do zařízení a jakým způsobem.
 2. Test na odolnost vůči vodě:

  • Zařízení se vystaví stříkání vody z různých směrů a pod různými tlaky, simulujíc tak silné deště nebo jiné stříkání vody.
  • Posuzuje se, zda voda pronikla do zařízení a zda to může ovlivnit jeho výkon.

Po absolvování těchto testů může zařízení získat příslušné označení IP66, pokud úspěšně projde testy na odolnost vůči prachu a vodě.

  

Je kamera s označením IP66 vodotěsná nebo voděodolná?

Označení IP66 označuje vodotěsnost, nikoli voděodolnost. Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma termíny, protože mají odlišný význam:

 1. Vodotěsnost (Waterproof): Zařízení s označením IP66 je vodotěsné vůči silnému stříkání vody ze všech směrů. To znamená, že je chráněno před prachem a odolává vodě ze silného deště. Nicméně, vodotěsnost nemusí nutně znamenat schopnost přežít ponoření do vody. IP66 není navrženo pro ponor do vody, ale spíše pro odolnost vůči vnitřním vlivům vody z venku.

 2. Voděodolnost (Water-resistant): Tento termín obvykle označuje schopnost zařízení odolávat mírnějším množstvím vody nebo krátkodobému ponoření. Zařízení s označením IP67 nebo IP68 by mohla být voděodolná a mohla by odolávat ponořením do vody na různé hloubky.

Jaký je rozdíl mezi IP65, IP66 a IP67?

 

IP65 - Poskytuje stejnou stupeň ochrany proti prachu jako IP66. Je odolný pouze vůči stříkající vodě ze všech směrů. IP66 nabízí vyšší úroveň ochrany proti vodě, neboť zvládne i silnější tlak vody.

IP67 - Poskytuje stejnou stupeň ochrany proti prachu jako IP66. Je ale schopen snést krátké ponoření do vody na hloubku do 1 metru.