Co znamená ohnisková vzdálenost a proč je důležitá velikost objektivu?

Při výběru a instalaci bezpečnostních kamer je důležité pochopit koncept zorného pole a jeho význam pro účinné monitorování. V tomto článku se podíváme na to, co je zorné pole, jak ovlivňuje výběr a umístění kamer a jak můžete efektivně využít zorné pole v rámci svého bezpečnostního systému.

 

Co je zorné pole?

Zorné pole (FOV) je maximální pozorovatelná oblast, kterou lze v daném okamžiku vidět přes optické zařízení, jako je objektiv kamery. Pokrytí oblasti lze měřit pomocí horizontálních a vertikálních vzdáleností pro zjištění úhlopříčky oblasti ve stupních. Matematicky se FOV vypočítá pomocí horizontálního rozměru snímače (h) a ohniskové vzdálenosti (F).

 

Objektiv kamery, snímač a ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost (F) je vzdálenost mezi středem čočky a jejím snímačem. Velikost čočky je velikost clony.

Tyto faktory ovlivňují zorné pole. Užší ohnisková vzdálenost zachytí větší část scény a zobrazí větší zorné pole. Širší ohnisková vzdálenost zvětšuje scénu a zmenšuje zorné pole. Čím vyšší je hodnota ohniskové vzdálenosti, tím nižší je zorné pole.

 

 

Typy objektivů

Fixní objektiv: Tyto objektivy mají pevnou ohniskovou vzdálenost a nemohou být měněny. Jsou jednoduché pro instalaci a použití, ale omezují flexibilitu při nastavení pohledu.

Varifokální: Ohniskovou vzdálenost kamery může uživatel manuálně nastavit. Obecně se to provádí ručně pomocí šroubů. Označuje se to pojmem manual zoom. Používají se také kamery, kde se zoom nastavuje pomocí aplikace.

Varifokální objektiv Vám dá větší možnost rozhodnout se, jestli chcete monitorovat větší oblast bez detailního zaostření, nebo úzkou oblast (ve větší vzdálenosti) s detailním zaostřením.

Důležitost zorného pole

Širokoúhlá čočka nebo menší čočky vytvářejí větší zorné pole a zachycují více objektů ve scéně, čímž zvyšují vaši schopnost pokrýt větší a širší oblasti, jako jsou vstupní haly, parkoviště nebo sklady.

Čočka s úzkým úhlem nebo větší čočky vytvářejí menší zorné pole; zachycení omezené oblasti, ale kvalita obrazu kamery se zlepší v detailech. Ty jsou určeny ke sledování konkrétního objektu, jako jsou pokladny, vchody/východy, chodby nebo cenné předměty.


Jak vypočítat zorné pole?

Pro výpočet zorného pole je potřebná velikost snímače a ohnisková vzdálenost objektivu: h = Velikost snímače F = Ohnisková vzdálenost objektivu

Zorné pole je reprezentováno touto rovnicí: FOV = 2tan-1(h) / 2F

Příklad: h = 4,7 mm F = 6 mm FOV = 2tan-1(h) / 2F = 2tan-1(4,7)(12) = 2tan-1(0,39) = 2(21,4° ) = 42,8°

 

Jaký je rozdíl mezi optickým a digitálním zoomem?

 

Digitální zoom a optický zoom jsou dva různé způsoby, jak zvětšit zobrazení při fotografování nebo při snímání videa pomocí kamery. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým se obraz zvětšuje.

 1. Optický zoom:

  • Optický zoom je fyzický proces, kterého se dosahuje pomocí pohyblivých částí v objektivu kamery.
  • Při optickém zvětšení se použije změna ohniskové vzdálenosti objektivu, což umožňuje zvětšení zobrazení bez ztráty kvality obrazu.
  • Optický zoom poskytuje skutečné a detailní zvětšení scény bez deformace nebo ztrát kvality.
 2. Digitální zoom:

  • Digitální zoom není fyzický proces, ale softwarová funkce, která se nachází uvnitř kamery nebo v editačním softwaru.
  • Při digitálním zvětšení kamera jednoduše zvětšuje stávající obraz tím, že zvětšuje počet pixelů v obraze.
  • Digitální zoom může zvětšit obraz, ale při tom dochází ke ztrátám detailů a kvality, neboť kamera jen zvětšuje stávající obraz a interpoluje další pixely.
  • Při použití v digitálním zvětšení může docházet ke zhoršení obrazové kvality, rozmazání a ztrátám detailů, zejména při větším zvětšení.

Celkově řečeno, optický zoom poskytuje lepší kvalitu zvětšení, neboť fyzicky mění zorný úhel objektivu, zatímco digitální zoom jednoduše zvětšuje stávající obraz softwarovým zpracováním, což může vést ke ztrátě detailů a kvality.

 
 

 

Zpět do obchodu