Bezpečnostní kamery a GDPR – kdy je snímání kamerou zákonné a kdy nezákonné

Žijeme v době, kdy není ničím neobvyklým vidět na budovách bezpečnostní kamery. Majitelé je nainstalovali proto, aby chránili svůj majetek nebo zdraví osob v monitorovaných prostorách. S přibývajícími bezpečnostními kamerami nacházejícími se v budovách či exteriérech se však natíská otázka, zda se snímáním kamer neporušuje zákon, nebo něčí práva.

Většina z nás se už setkala se zkratkou GDPR. Co vlastně znamená? Je to Nařízení Evropské unie upravující ochranu osobních údajů. Ukládá nám povinnost zacházet s osobními údaji zákonně, chránící soukromí fyzických osob.

Kdy snímáním bezpečnostní kamery neporušujeme zákon – GDPR, a kdy naopak porušujeme?

 

  • Vlastník bezpečnostní kamery je oprávněn pořizovat záznam týkající se jeho soukromého nebo rodinného života. Jedná se o monitorování neveřejných prostorů, do kterých nelze vstoupit bez pozvání vlastníka (vlastní domácnost). Rovněž je oprávněn pořídit domácí video například na dovolené, pokud ho chce použít pro osobní potřeby. Nejedená se tedy o monitorování za účelem podnikatelské nebo komerční činnosti.
  • Provozovatel kamerového systému neporušuje GDPR ani v případě, že mu bylo pořízení kamerového záznamu uloženo jako zákonná povinnost. Je to například v případě bank, které mají povinnost zajistit kvalitní záznam, rozlišující osoby.
  • Monitorování kamerovým systémem mají povolena i města a obce, které pomocí tohoto nástroje sledují veřejný zájem – zajišťují pořádek.
  • Dalším povoleným případem je když má provozovatel oprávněný zájem monitorovat kamerovým systémem. Je to v případech, kdy se stala skutečná situace nebo nebezpečí v minulosti, jako například pokus o vloupání do provozovny, pokus o krádež, obava o zničení majetku cizím zaviněním či jiné podobné situace. Nemusí jít o osobní zkušenost, může se tak stát iv případě, že k takové činnosti došlo v nedalekých provozovnách a pod. V některých případech se monitorování kamerami bere jako samozřejmost. Například v případě zlatnictví nebo čerpací stanice, které se často staví terčem protiprávních jednání.
  • Zaměstnavatel má právo instalovat kamerové systémy a monitorovat zaměstnance za účelem dodržování bezpečnostních norem nebo zaměstnavatelem stanovených pravidel. Avšak zaměstnavatel nesmí zároveň narušit soukromí zaměstnanců, kteří mají ze zákoníku práce právo na ochranu soukromí a ochrany osobních údajů. V praxi to znamená, že zaměstnavatel je povinen projednat monitorování zaměstnanců se zástupci zaměstnanců, musí zaměstnance informovat o provozování kamerového systému. Kamerový systém může být nainstalován na místě výkonu práce nebo v místě provozu, ale ne na místě, kde by mohlo dojít k narušení soukromí (jako například toalety).

 

Nastávají však i situace, kdy způsob použití bezpečnostní kamery porušuje GDPR. Děje se to v případech, kdy majitel namontuje kameru na místo, kde kamera nesnímá výlučně jeho soukromé prostory. Může se jednat například o částečné snímání sousedova dvora nebo zahrady, případně snímání ulice. Na toto samozřejmě vlastník kamery právo nemá. Pokud je vlastník kamery osloven se žádostí o ukončení monitorování prostor, které patří jiné osobě, nebo jsou veřejné, a přes žádost kameru neodstraní, respektive neposune tak, aby nesnímala cizí/veřejné prostory, může se daná osoba, jejíž soukromí je narušeno, obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a zahájit proti vlastníkovi kamery řízení.

Jak je tomu v případě, kdy si osoba namontuje bezpečnostní kameru pro chodbu v obytném domě? Má na to právo? Zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor povoluje rozhodovat nadpoloviční většinu vlastníků bytů o věcech týkajících se společných prostorů. Na základě tohoto zákona by mohl mít právo umístit tuto kameru snímající chodbu v obytném domě, pokud by měl povolení nadpoloviční většiny. V tomto případě je však třeba brát v úvahu i Občanský zákoník, podle kterého musí s pořízením kamerového záznamu souhlasit každý. Může zde totiž dojít k porušení soukromí. V tomto případě je pravděpodobné, že by v případě soudu táhl za kratší konec majitel kamery. Vlastník kamery by ji pravděpodobně musel odstranit. V tomto případě je dobrou volbou namontování kamerové atrapy, která může potencionálního zloděje nebo škůdce odstrašit, a zároveň neporušuje něčí právo na soukromí.