Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost u bezpečnostní kamery se vztahuje k vlastnosti čočky kamery a může ovlivnit to, jak je obraz zaostřen a jaká část prostoru je zachycena na snímku. Ohnisková vzdálenost je měřena v milimetrech (mm) a může být uvedena při popisu objektivu nebo čočky kamery.

Zde je několik klíčových bodů:

  1. Zaostření obrazu: Ohnisková vzdálenost ovlivňuje to, jak je obraz zaostřen. Krátká ohnisková vzdálenost znamená široký zorný úhel, ale s menší schopností přibližovat se ke vzdáleným objektům. Naopak dlouhá ohnisková vzdálenost umožňuje výraznější přiblížení na vzdálené objekty, ale současně poskytuje užší zorný úhel.

  2. Typy objektivů:

    • Širokoúhlé objektivy (krátká ohnisková vzdálenost): S krátkou ohniskovou vzdáleností kamery mají široký zorný úhel, což je užitečné pro monitorování větších oblastí nebo v případech, kde je důležitá celková přehlednost.
    • Teleobjektivy (dlouhá ohnisková vzdálenost): Kamery s dlouhou ohniskovou vzdáleností mají užší zorný úhel, ale umožňují detailnější přiblížení na vzdálené objekty. Tyto kamery jsou ideální pro monitorování konkrétních míst nebo sledování detailů.
  3. Varifokální objektiv: Některé bezpečnostní kamery mají varifokální objektiv, což znamená, že mají nastavitelnou ohniskovou vzdálenost. To umožňuje přizpůsobit zorný úhel a přiblížení podle konkrétních potřeb a podmínek.

  4. Vzdálenost od kamery: Při výběru kamery je důležité zvážit vzdálenost, na kterou je třeba sledovat objekty. Krátká ohnisková vzdálenost je ideální pro blízké oblasti, zatímco dlouhá ohnisková vzdálenost je užitečná pro vzdálené objekty.

Při výběru kamery je třeba zvážit potřeby konkrétního monitorování, velikost oblasti a požadovaný zorný úhel, aby byla ohnisková vzdálenost správně zvolena pro daný scénář.