Optický zoom

Optický zoom je technologie, která umožňuje fyzické měnění ohniskové vzdálenosti čočky, čímž dosahuje zvětšení nebo zmenšení obrazu. Tato funkce je významná pro kamery, které potřebují variabilní přiblížení ke sledování vzdálených objektů. Zde je několik klíčových aspektů optického zoomu u bezpečnostních kamer:

  1. Fyzické měnění ohniskové vzdálenosti: Optický zoom funguje tím, že mění ohniskovou vzdálenost čočky. To znamená, že kamery s optickým zoomem mohou fyzicky přibližovat nebo oddalovat obraz bez ztráty obrazové kvality.

  2. Zvětšení bez ztráty kvality: Ve srovnání s digitálním zoomem, který jen zvětšuje stávající obraz a může vést ke ztrátě detailů a kvality, optický zoom umožňuje přesné zvětšení bez ztráty obrazové jasnosti a detailů.

  3. Flexibilita při monitorování: Optický zoom poskytuje bezpečnostním kamerám větší flexibilitu při monitorování, protože mohou přizpůsobit své zvětšení podle konkrétních potřeb nebo vzdálenosti objektů.

  4. Ideální pro vzdálené objekty: Optický zoom je speciálně užitečný, když je třeba sledovat objekty na velké vzdálenosti, například při monitorování parkovišť, velkých budov nebo oblastí s vysokým rizikem.

  5. Přesné nastavení: Uživatelé mohou manuálně nebo automaticky nastavovat optický zoom podle svých potřeb, čímž získávají přesné zobrazení.

  6. Kvalitní obraz: Díky možnosti přesného zvětšení je obraz, který poskytuje optický zoom, kvalitnější a vhodnější pro identifikaci objektů nebo osob.

Je důležité si uvědomit, že optický zoom je odlišný od digitálního zoomu. Digitální zoom pouze interpoluje stávající obraz, což může vést ke ztrátám kvality. Pro zachování co nejlepší obrazové kvality je vždy lepší preferovat optický zoom před digitálním zoomem pokud možno.

 
 
Zpět do obchodu