Porovnání kvality záznamu z bezpečnostní kamery

Pro každého majitele domu nebo firmy, který si chce dát nainstalovat bezpečnostní kamerový systém, bude kvalita videozáznamu jistě faktorem, který je třeba zvážit. Je to nepochybně jeden z důležitých aspektů, protože kvalita určuje, kolik detailů skutečně můžete vidět v živém video náhledu, přehrávaném videu nebo obecně, v nahraném videu. S ohledem na to se bezpečnostní kamery Securia Pro snaží poskytnout vám a všem našim zákazníkům ty nejlepší dostupné možnosti.

V tomto článku porovnáváme technické informace týkající se kvality videozáznamu, která je nejlepší při porovnávání různých typů bezpečnostních kamer.

Jaké je nejlepší rozlišení bezpečnostních kamer?

Nejlepší záznam z bezpečnostní kamery s vysokým rozlišením, jakého může domácnost nebo firma dosáhnout, je v  4K - 8 MPx (což znamená osm milionů pixelů). Videozáznam na této úrovni, označovaný také jako ultra vysoké rozlišení nebo UHD, je nejpřesnější, jakého lze v této době dosáhnout. Průměrné bezpečnostní kamery takovou kvalitu nedosahují. UHD kamery jsou samozřejmě dražší, nicméně umožňují nejlepší zážitek ze sledování a dokážou zachytit nejvíce detailů v nahrávce.

Je dobré poznamenat, že může být nutné zajistit kvalitu dalších zařízení ve vašem bezpečnostním kamerovém systému s vysokým rozlišením. Například, pokud jde o 4K, možná budete potřebovat lepší monitor, který je schopen zobrazit záběry na takové úrovni. I když to u modernějších obrazovek není naprosto nezbytné, nepochybně je to výhoda.

                                                        

Je lepší 5 MPx nebo 1080P?

Když vezmeme v úvahu jen kvalitu videozáznamu, jasným vítězem mezi nimi bude vždy 5 MPx. Jednoduše řečeno, 1080p jinak nazýváme také 2MPx, což představuje dva miliony pixelů. Proto je 5MPx více než dvojnásobné rozlišení oproti 1080p nebo 2MPx. Dosahuje dvojnásobné kvality díky více než dvojnásobnému počtu pixelů pro zobrazení každého detailu.

1080p nebo 2MPx obecně označujeme jako základní rozlišení. 5 MPx je zlatá střední cesta. Nabízí standardní rozlišení, které si zákazníci vybírají nejčastěji, právě díky příznivému poměru cena/výkon. Rozlišení 4K je již nadstandardní výbava. Jak však stručně probereme, k dosažení této úrovně kvality jsou zapotřebí specifické požadavky.

Je 4K lepší než 5 MPx i v případě bezpečnostních kamer?

Nelze jednoduše zobecnit, že 4K je vždy lepší rozhodnutí, než 5 MPx. Schopnost bezpečnostního kamerového systému produkovat nejlepší možný záznam z bezpečnostní kamery s vysokým rozlišením, nicméně bude něco stát. Tyto náklady vzniknou při první koupi bezpečnostní kamery, jakož i při pořízení dostatečného úložného prostoru na pevném disku. To znamená, že čím vyšší je kvalita videozáznamu, tím více místa zabere jeho uložení na pevný disk. To je faktor, který by měl vzít v úvahu každý, kdo uvažuje nad bezpečnostní kamerou s vysokým rozlišením.

 

Jaké je nejvyšší rozlišení pro bezdrátové kamery?

I když existují bezdrátové kamery, které jsou schopny ultra vysokého rozlišení, tato jejich kvalita se nemusí shodovat s realitou prohlíženého záznamu. U bezdrátové kamery totiž vstupují do obrazu i další parametry. Jsou totiž závislé na kvalitě WiFi připojení. Kvalitu záznamu může omezit nedostatečný WiFi signál, nebo monitor/displej s menším rozlišením, na kterém byste si chtěli prohlížet video záznam. V případě, že nadejde situace, kdy považujete za nutné prohlédnout si záznam ve vysoké kvalitě, doporučujeme záznam zkopírovat na USB klíč, a přenést na hardware, ke kterému máte připojený monitor s vysokým rozlišením.

To určitě neznamená, že by tyto kamery byly nespolehlivé nebo nepodporovaly vysoké rozlišení. Díky silné bezdrátové síti a dobrému bezdrátovému NVR fungují tyto kamery mimořádně dobře. Je třeba některé faktory uzpůsobit, abychom dosáhli jejich plného výkonu.

 

Jaké je nejvyšší rozlišení pro bezpečnostní IP kamery?

Kamery s internetovým protokolem, známější jako IP kamery, jsou nejschopnější produkovat rozlišení 4K nebo lepší. Tato zařízení, považovaná za nejlepší bezpečnostní kamery s vysokým rozlišením, umožňují pokročilejší konfiguraci a mohou nabízet řadu dalších funkcí, ze kterých si můžete vybrat. I když jsou obvykle dražší než ostatní dvě, technologie, ze které jsou vyrobeny, zcela kompenzuje náklady.

Zatímco IP kamery mohou fungovat nezávisle na centrálním záznamovém systému s SD kartou, mohou být také připojeny k síťovému videorekordéru pro integraci do většího monitorovacího systému. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, velmi se doporučuje připojení IP kamery k rekordéru.

Prostřednictvím bezpečnostní kamery s vysokým rozlišením máte co nejpodrobnější dohled na videozáznamu. Když jde detekci pohybu, můžete získat přesně ty informace, které potřebujete pro jakýkoli účel, od sestavování bezpečnostních údajů, přes nahlášení trestného činu policii.

 

Jaký je rozdíl v kvalitě videa?

Pro běžného člověka se 5MPx nemusí příliš lišit od 4K, ale pravděpodobně si všimnete rozdílu mezi 720p a 4K. I když to na první pohled může znít složitě, rozdíl v kvalitě je ve skutečnosti snadný. Každý digitální obrázek a video se skládá zpixelů. Zjednodušeně řečeno, pixely jsou tečky, které tvoří větší obrázek nebo video. Čím více pixelů je uspořádáno na obrazovce, tím lepší kvalitu poskytuje vaše bezpečnostní kamera s vysokým rozlišením.

                                                   

Porovnání nejběžnějších rozlišení. Velikosti nejsou reprezentovány fyzickými rozměry, ale množstvím pixelů.

 

Jak mohu zlepšit kvalitu obrazu na své bezpečnostní kameře?

Existují praktické způsoby ke zlepšení kvality videozáznamu dané bezpečnostní kamery. Samotná kamera může mít vynikající kvalitu, ale velkou roli při kvalitě záznamu hraje právě okolní prostředí. Těmito faktory jsou například:

Umístění fotoaparátu
Stav objektivu
Okolní osvětlení


Dá se streamovat 4K přes Ethernet?

Podobně, jako kabel HDMI, i ethernetový kabel může snadno přenášet 4K přes jakoukoli síť nebo do jakéhokoli rekordéru z dané bezpečnostní kamery s vysokým rozlišením. Totéž je možné is bezdrátovým připojením WiFi, ale bude to více zatěžovat lokální síť a nemusí to být tak rychlé jako přímé kabelové připojení.

Vyplatí se koupit kvalitní bezpečnostní kameru?

Náročnější spotřebitel jistě ocení vysokou kvalitu záznamu, díky kterému dosáhne detailního zobrazení videa. Taková kamera je dlouhodobá investice, která poskytne svému majiteli vynikající servis. Běžný uživatel raději sahá po kameře kde je v poměru k nižší ceně lepší výkon. Takovými jsou v současnosti kamery s 5MPx. Chcete-li získat více informací o našich produktech a službách, náš Securia Pro tým vám s radostí poskytne veškeré informace, které potřebujete při koupi bezpečnostní kamery nebo systému. Kontaktujte nás ještě dnes!