Kamerový systém přes internet

Nejprve si musíte uvědomit, že připojení kamerového systému do lokální počítačové sítě a připojení přes internet můžou být dvě odlišné věci. Existují připojení přes internet, které umožňují připojit kamerový systém bez toho, aby jste měli vlastní lokální počítačovou síť. Na druhou stranu se dá kamerový systém připojit přes internet přes lokální síť.

Požadavky na připojení kamerového systému přes internet

 • . První možnost jak připojit kamerový systém přes internet pomocí připojení s veřejnou IP adresou. Když už máte zřízené připojení na internet,  požádejte Vašeho poskytovatele internetového připojení o veřejnou IP adresu. Jakmile ještě nemáte zřízené internetové připojení, obraťte se s tímto požadavkem na některého z poskytovatelů internetového připojení.( veřejná IP adresa slouží jako např. poštovní adresa, vždy musí zůstat stejná pro správné směrování připojení)

  V rámci lokální sítě, do které budete záznamové zařízení připojovat je nutné, zjistit jakou IP adresu přiděluje např.: router počítačům v síti.
 • IP adresu zjistíte na PC podléhajícím do stejné sítě LAN po kliknutí na síťová připojení a na položku stav.
 • Zjistíte, že PC má přidělenou IP adresu např. 10.0.0.150, masku podsítě 255:255.255.0 a výchozí bránu 10.0.0.138
 • Připojíte záznamové zařízení síťovým kabelem do volného portu v routeru.
 • V menu záznamového zařízení nastavíte adresu, masku podsítě, výchozí bránu, které jste našli přidělené PC a port např. 8888 a nastavení uložíte.
 • Pokud jste postupovali a zapojovali správně, mělo by být záznamové zařízení viditelné již v rámci lokální sítě. To ověříte zadáním IP adresy do adresního řádku webového prohlížeče Internet Explorer.
 • Obecně by se mělo objevit okno žádající o vyplnění přihlašovacího jména a hesla (základní jméno a heslo naleznete v návodu DVR)

 

Sledování přes mobilní telefon

Sledovat kamery je možné přes webové rozhraní. Potřeba je k tomu jen telefon s operačním systémem a příslušná aplikace do něj. Podporovány jsou telefony s operačním systémem Android, Blackberry a Aplle. Na stránkách stačí stáhnout aplikaci a přes ní se připojit.

 

Výhody připojení kamerového systému přes internet

Záznam z kamerového systému připojeného přes internet se dá prohlížet všude, kde je internetové připojení. To znamená, že si například můžete z práce zkontrolovat co se děje u Vás doma. Na kamerový systém se dá připojit i přes mobilní telefon.

 

Shrnutí

Pro připojení kamerového systému přes internet potřebujete:

 1. internetové připojení s veřejnou IP adresou
 2. Když máte DVR zařízení připojené přes internet můžete:
 • sledovat záznam s kamer na jakémkoliv počítači, který je připojený na internet a má nainstalovaný prohlížeč, anebo přes mobilní telefon.
 • kontrolovat a měnit nastavení DVR zařízení