Základní rozdělení kamerových systémů - rozdíly mezi AHD a IP

Analogové kamerové systémy

signál z kamery je vyveden v analogové podobě( konektor,BNC nebo Cinch) používající televizní normu typu PAL. Tak to je signál přenášen až do místa jeho využití. Základem analogových kamerových systémů je kompozitní analogový videosignál snímaný bezpečnostní kamerou, který má rozlišení 720x576 obrazových bodů s poměrem stran 4:3. U bezpečnostních kamer s vysokým rozlišením 700TV řádků a vyšší je nově i rozlišení 960H a to je 960x576 obrazových bodů. K přenosu signálu se nejčastěji využívají běžné koaxiální kabely ukončené BNC konektory. Maximální délka vedení je závislá na kvalitě koaxiálního kabelu. Nevýhoda koaxiálních kabelů však je omezená maximální délka, která je přibližně 100m. Při větší délce už je signál z kamery nadměrně tlumený a zhoršuje se také viditelně kvalita obrazu ( ostrost, šum, barvy ) Dále, by jste se měli vyvarovat vedení kabelů podélně se silovými vodiči, jako jsou rozvody elektroinstalace ty způsobují rušení v obraze. Pro delší přenosové trasy koaxiálním kabelem je nutné použít zesilovač videosignálu. Kdy jste použili UTP kabel musíte na začátku a na konci použít převodníky pro přenos videosignálu po kabelu UTP takzvané baluny, ty upravují videosignál pro impendanci UTP kabelu a zároveň obsahují také filtrační a ochranné prvky (ochrana proti přeslechům, přepěťová ochrana, filtrace šumu….) Když budete mít pasivní videobaluny lze po kabelu vézt videosignál bezpečnostní kamery až na vzdálenost 400m a s aktivními videobaluny až na 1,5km.

Závěrem: Analogové kamerové systémy pracují s analogovým videosignálem. Základním prvkem je kamera s analogovým výstupem. Analogová technologie nepřenáší celý obraz naráz. Obraz je tedy přenášen signálem podle normy specifikující formát obrazu. Rozlišení analogových kamer je pak omezeno daným formátem. Nejběžnější televizní normy určené pro videosignál jsou PAL, NTSC a SECAM. Analogový signál je veden přenosovým vedením až do místa využití obrazové informace. Dříve se v rámci analogových systémů využívalo analogového záznamu. Dnes bývají analogové kamery připojeny k digitálnímu záznamovému zařízení, které zpracovává analogový signál do digitální podoby.

Výhody analogového systému

 • Jednoduchá obsluha
 • Kompatibilita bezpečnostních kamer a DVR rekordérů od jiných výrobců
 • Jednoduchá instalace bezpečnostních kamer bez nutnosti složitého nastavování
 • Prostřednictvím DVR rekordérů je možný vzdálený dohled přes LAN, internet, mobilní telefon, tablet 

AHD kamerový systém

představuje nejnovější technologii pro analogový přenos obrazu ve vysokém rozlišení (HD) po koaxiálním kabelu. Tato technologie umožňuje dosahovat 2- megapixelového rozlišení (1920x1080). Separace jasové a barevné složky zajišťují věrný vysoce kvalitní obraz, vysokofrekvenční filtr pak výrazně potlačuje případný šum při nízké úrovni osvětlení. Převádí, digitální signál do jednoho modulovaného analogového signálu což umožňuje výrazně prodloužit délku přenosových tras a snížit kapacitu záznamových úložišť. Pro přenos AHD signálu se používají koaxiální kabely. Maximální délka vedení je až 500m bez jakéhokoliv zpoždění videosignálu ( latence) a ztrát. Obraz lze také přenášet po UTP kabelu s převodníky videosignálu ( videobaluny) do vzdálenosti 300m.

Výhody AHD kamerového systému:

 • Rozlišení 1920x1080 nebo 1280x750p bez zkreslení
 • Délka přenosové trasy až 500m
 • Nedochází ke ztrátě kvality videosignálu
 • Přenáší videosignál, audio signál a dvojcestnou datovou komunikaci RS485 po jednom koaxiálním kabelu.

Digitální kamerový systém

ty to systémy nemají v podstatě žádné teoretické omezení maximálního rozlišení obrazu z kamer a maximální rozlišení je tak dáno pouze zvolenou kamerou, záznamovým zařízením a propustnosti datové sítě. Digitální kamerové systémy používají pro přenos dat z kamer datový kabel UTP, který zároveň umožňuje napájení kamer. UTP kabely od jednotlivých kamer jsou přiváděny do switche, (přepínač – aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě). Tyto systémy pracují na principu běžného přenosu TCP/IP, takže lze využít sítí ethernet, kamery pro tento druh přenosu, (tzv. IP kamery, web kamery) obsahují videoserver s klasickým výstupem LAN. Pro připojení do sítě LAN je každá IP kamera opatřena standartním konektorem 8P8C, který je známý jako RJ45, takže ji lze snadno připojit do switche/routeru. Pro přenos obrazu a jeho ukládání v digitální podobě obykle používají IP kamery kompresní formáty M-JPEG, MPEG-4 a H.264.

Komprese M-JPEG – komprimuje a kóduje  celé jednotlivé obrázky. Statické části obrazu nejsou nijak filtrovány, vzniká velký objem dat a proto klade větší nároky na místo pro záznam.

Komprese MPEG-4 – komprimuje jak přenos videa tak i přenos audiosignálu. Oproti M-JPEG se zde komprimují také nadbytečné údaje. Formát MPEG-4 je až o 50% účinnější než standart M-JPEG a klade menší nároky na místo pro záznam.

Komprese H.264 – vychází z předchozí komprese MPEG-4. Jedná se o modernější kompresní standart. Enkodér H.267 dokáže zredukovat velikost digitálního videosouboru až o 80% ve srovnání s formátem M-JPEG a ož o 50% ve srovnání s kompresí MPEG-4. Díky velké kompresní činnosti se tato norma využívá zejména u megapixelových IP kamer.

Závěrem:  Digitální kamerové systémy fungují na principu číslicově zpracovávaného signálu. Systém je plně digitální, protože neobsahuje žádné analogové prvky. Základ tvoří sítové neboli IP kamery. Označení IP (internet protokol) vychází ze základního komunikačního protokolu pro internet. Hlavním rozdílem od analogových systémů je zpracovávání obrazu do digitální podoby přímo v kameře. Výhodou kamer s digitálním výstupem je možnost vysokého rozlišení digitálního obrazu, který není omezen normou analogového signálu. V digitálních systémech již nedochází k řádkování obrazu. Obraz je přenášen jako celek v podobě paketu. Pro přenos digitálních dat se využívá běžná síťová infrastruktura.

Výhody digitálního kamerového systému

 • jednoduchá instalace a snadná rozšířitelnost
 • kvalita obrazu
 • sledování obrazu odkudkoliv