DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je síťový protokol, který umožňuje automatizovanou konfiguraci IP adres a dalších síťových parametrů pro zařízení v síti. Jeho hlavním cílem je usnadnit a spravovat proces přidělování IP adres pro zařízení, která se připojují do sítě, a zajistit, aby tato zařízení byla schopna komunikovat v síti bez ručního nastavování IP adres.

Zde jsou některé základní charakteristiky DHCP:

 1. Dynamické přidělování adres::

  • DHCP umožňuje dynamické přidělování IP adres ze sady dostupných adres v síti. To znamená, že zařízení mohou automaticky získat IP adresu během inicializace sítě.
 2. Jiné konfigurační informace:

  • Kromě IP adres může DHCP přiřadit i další konfigurační informace, jako jsou adresa brány (gateway), DNS servery, maska podsítě (subnet mask) a další.
 3. Centrální server DHCP:

  • V síti existuje jeden nebo více DHCP serverů, které jsou zodpovědné za přidělování IP adres a dalších konfiguračních informací pro připojovaná zařízení.
 4. Vyhledávání adres:

  • Zařízení, které se připojuje do sítě, může poslat žádost o přidělení IP adresy pomocí DHCP protokolu. DHCP server odpovídá přidělováním konkrétní IP adresy a konfiguračních informací.
 5. Časový limit pro pronájem (Lease Time):

  • Každá přidělená IP adresa má časový limit, po kterém platnost přidělení expiruje. Zařízení, které stále potřebuje síťovou konektivitu, musí po uplynutí této doby obnovit své přidělení.

DHCP je široce používán v současných síťových prostředích, protože zjednodušuje proces konfigurace sítě a zajišťuje efektivní využívání dostupných IP adres.