DNS

Domain Name System - Systém názvů domén decentralizovaný systém, který převádí lidsky čitelné názvy domén na IP adresy, které jsou potřebné pro identifikaci a komunikaci v počítačových sítích.

V souvislosti s bezpečnostními kamerami by mohly být důležité následující aspekty DNS:

  1. Přiřazení IP adres: Bezpečnostní kamery mohou být přiřazeny k názvům domén v rámci DNS. To znamená, že namísto používání přímých IP adres pro přístup k kamerám, můžete použít lidsky čitelné názvy, což usnadňuje správu a identifikaci.

  2. Vzdálený přístup a monitorování: Použití DNS může umožnit vzdálený přístup k bezpečnostním kamerám prostřednictvím internetu. To umožňuje monitorování a řízení kamer z jakéhokoli místa, kde je k dispozici internetové připojení.