Jak prohlédnout obraz kamery prostřednictvím webové stránky www.xmeye.net?

Přejděte do parametrů zařízení NVR a ujistěte se, že Nat status je ve stavu připojen (Není-li připojen, ujistěte se, že internetový kabel je připojen k NVR a máte zaškrtnuto DHCP)

 

V prohlížeči Internet Explorer si otevřete webovou stránku www.xmeye.net

 

Klepněte na ikonu „Podle zařízení“ a následně zadejte potřebné údaje (sériové číslo, uživatelské jméno a heslo pro váš NVR).

Následně si podle pokynů stáhněte software.

Znovu si otevřete prohlížeč a spusťte program.

Nyní uvidíte obraz z vašich kamer.