Bezpečnostní kamery: Nepřetržité restartování

Pokud se kamera neustále restartuje, může se jednat o problém s napájecí zásuvkou, napájecím adaptérem nebo kabely.

Chcete-li vyřešit problém s restartováním:

Pokud vaše kamera používá napájecí adaptér, připojte jej k jiné funkční elektrické zásuvce.

 

Pokud se po připojení k funkční elektrické zásuvce problém nevyřeší, zkuste použít funkční napájecí adaptér z jiné kameře.

 

Připojte kameru k jinému portu na vašem DVR / NVR nebo přepínači PoE. Pokud je to možné, připojte se k portu, který momentálně používá fungující kamera.

 

Zkuste použít jiný BNC nebo ethernetový kabel. Kabely se mohou pokazit, jsou-li ohnuté, zkroucené nebo zlomené.

 

Obnovte výchozí nastavení kamery.

Pokud používáte SD kartu, vyjměte SD kartu a vypněte a zapněte kameru.

 

Chcete-li kameru zapnout a vypnout, odpojte zdroj napájení přibližně na 30 sekund. Znovu připojte zdroj napájení kamery.

 

Pokud se kamera úspěšně restartuje, vložte SD kartu a zkontrolujte, zda se problém nezopakuje. Pokud se problém zopakuje, naformátuje si kartu SD.