Barevný odstín v obraze

Úroveň okolního světla a teplota barev mohou ovlivnit kvalitu obrazu, který snímá bezpečnostní kamera. Pokud se video kanál jeví jako zabarvený, okolní světlo může způsobovat problém s infračerveným (IR) LED světlem nebo infračerveným (IR) filtrem.

Chcete-li vyřešit problém s kvalitou barev videa ve vašem kanály:

Vypněte a zapněte kameru. Chcete-li kameru zapnout a vypnout, odpojte zdroj napájení přibližně na 30 sekund. Znovu připojte zdroj napájení kamery.

 

Chcete-li zjistit, zda problém způsobuje nízká úroveň osvětlení, zasvítíte baterkou do objektivu na 3-5 sekund. Vyjměte baterku a zkontrolujte, zda se kvalita přenosu videa zlepšila.

 

Zkontrolujte, zda má kamera dostatek energie pro zapnutí IR LED. Zakryjte objektiv kamery. Sledujte, zda se nerozsvítí červené LED diody, a poslouchejte, jestli se neozve slyšitelný zvuk kliknutí. To znamená, že IR LED se rozsvítí a kamera dostává dostatek energie. Pokud kamera nedostává dostatek energie pro zapnutí infračervených LED diod, připojte kameru k jinému zdroji napájení.

 

Přemístěte kameru tak, aby byla v konstantním jasném světle, a ujistěte se, že nemíří na reflexní nebo lesklý předmět (např. vodní plochy nebo okenní tabule).

 

Přesuňte kameru mimo přímé povětrnostní vlivy a nastavte sluneční clonu (je-li k dispozici) a zkontrolujte všechna kabelová připojení ke kameře.

 

Zkuste použít jiný kabel BNC nebo kabel Power over Ethernet (PoE) / Ethernet pro připojení kamery k zadní části rekordéru.

 

Ujistěte se, že délka kabelu BNC nebo PoE nepřesahuje směrnici uvedenou v uživatelské příručce kamery. Po maximální doporučené délce kabelu se kvalita obrazu sníží.

UPOZORNĚNÍ: Barva zobrazená z kamery s barevným nočním viděním (CNV) se může při žárovkovém nebo zářivkovém osvětlení jevit odlišně. Úprava nastavení kamery v nabídce DVR/NVR může pomoci zlepšit kvalitu obrazu videa.