Nekvalitní zkreslený obraz

Kvalitu přenosu videa z kamery může ovlivnit mnoho faktorů, včetně instalace, použitých kabelů a faktorů prostředí. Pokud si všimnete, že obraz z kamery je zkreslený, rozmazaný, pixelový, má zvlněné čáry nebo je statický, problém s kvalitou můžete vyřešit pomocí těchto kroků:

Chcete-li obnovit kvalitu přenosu videa:

Ujistěte se, že jste odstranili plastovou nálepku na čočce a čistěte čočku pravidelně měkkým hadříkem.

 

Ujistěte se, že na čočce není vlhkost. Zvažte montáž kamery na místo, které poskytuje úkryt, nebo nastavte sluneční clonu kamery (je-li k dispozici), abyste zabránili hromadění deště/vlhkosti na objektivu.

 

Používáte-li kulovou kameru (dome), ujistěte se, že jsou upevňovací šrouby zajištěny pomocí imbusového klíče. Uvolněné šrouby mohou způsobit chvění vnitřní čočky a rozmazání obrazu.

 

Ujistěte se, že je napájecí adaptér kamery nainstalován uvnitř. Napájecí adaptér kamery není určen pro venkovní použití.

 

Nedostatečné napájení může způsobit problémy s videem. Zkuste připojit kameru k jiné funkční elektrické zásuvce a ujistěte se, že je správně připojen k napájecímu adaptéru.

 

Pokud používáte napájecí adaptér 8-v-1 nebo 4-v-1, zkuste napájecí adaptér zapojit do jiné elektrické zásuvky. Odpojte všechny ostatní kamery připojené k napájecímu adaptéru, pokud se obraz na kameře zlepší, napájecí adaptér může být poškozen. Vyměňte napájecí adaptér.

 

Pokud používáte varifokální kameru, podívejte se na uživatelskou příručku k vaší kameře, kde najdete manuální zaostření kamery.

 

Kromě kontroly kamery a napájecích kabelů budete možná muset zkontrolovat i instalaci kabelů, zda se problém neskrývá právě zde.

 

Abyste předešli problémům s kabelem mezi DVR/NVR a kamerou:

 

Ujistěte se, že v kabelech nejsou žádné zlomy nebo cívky. Zalomení nebo cívky mohou způsobit znefunkčnění signálu nebo vytváření zkratů, které mohou bránit správnému zobrazování video signálu.

 

Ujistěte se, že kabely nejsou navzájem svázány. Svázané kabely mohou způsobit propouštění signálu a statickou elektřinu.

 

Ujistěte se, že během instalace nedošlo k poškození kabelů (např. sponky, kovové spojky nebo zakopaný drát).

 

Ujistěte se, že kabely jsou připevněny k zadní části DVR/NVR. Pomoc s připojením kamer k rekordéru naleznete v uživatelské příručce.

 

Ujistěte se, že kabely jsou připevněny k zadní straně kamer.

 

Zkuste použít jiný BNC kabel nebo Power over Ethernet (PoE) / Ethernet kabel pro připojení kamery k zadní části DVR / NVR.

 

Ujistěte se, že délka kabelu BNC nebo PoE nepřesahuje maximálně doporučenou délku přenosu. Po maximální doporučené délce kabelu se kvalita obrazu sníží.