Výhody a nevýhody používání bezpečnostních kamer

Výhody a nevýhody posledních dvou desetiletích zaznamenala sledovací technologie neuvěřitelný vývoj, díky kterému je nejen mnohem pokročilejší, ale také cenově dostupnější. Bezpečnostní kamery nebyly před dvaceti lety tak výkonné jako dnes. Takové pokroky však přicházejí jako dvousečná zbraň, když zvažujeme výhody i nevýhody.

Sledování kamerou vyvolalo podezření u mnoha lidí, kteří nemají s bezpečnostními kamerami zkušenosti. Avšak výhody takových zařízení, zejména pokud jsou integrovány s rozsáhlejším bezpečnostním zařízením v domácnosti nebo podniku, výrazně převažují nad nevýhodami. V tomto článku Vám chceme poskytnout veškeré informace o výhodách a nevýhodách, které přicházejí s instalací bezpečnostních kamer.

 

Výhody bezpečnostních kamer

 

1. Odstrašují zloděje

Bezpečnostní kamery mohou odrazovat od kriminální činnosti, která způsobuje škody na majetku a zároveň snižuje počet trestných činů, jako jsou vloupání a krádeže.

 

2. Monitorují aktivitu ve vaší nepřítomnosti

Když jste mimo domov nebo firmy, můžete mít obavy, že se stane něco nepříjemného. Sledování, zejména vnitřní bezpečnostní kamerou, může přispět k vašemu klidu, když jste mimo domov. Jako rodič můžete zkontrolovat bezpečnost svých dětí. Kamera vám umožňuje provádět kontroly tak často, jak je to nutné. Kromě toho, když vlastníte větší pozemek nebo více nemovitostí, zajištění celé plochy pozemku je mnohem jednodušší.

Pro majitele firem, kteří mají bezpečnostní kamery, je zde možnost pravidelně kontrolovat každodenní obchodní praktiky. Taková možnost umožňuje manažerům a majitelům firem být mimo pracoviště z jakéhokoli důvodu, zatímco běžný personál může zvládnout práci na místě. Kromě toho mohou správci sledovat zásoby, interakce se zákazníky a další věci, i když jsou pryč.

 

3. Zajišťují důkazy

Instalování kamer na strategických místech se hodí, když potřebujete zaznamenat činnost a slova lidí. Moderní bezpečnostní kamery jsou vybaveny nejen kvalitním videem, ale také zvukem. Díky jasnému obrazu ve spojení s bezvadným zvukem jsou při nahrávání série událostí efektivnější než kdykoli předtím.

To je užitečné zejména v případě, že nastane reálný problém, například pracovní úraz. Pomocí bezpečnostní kamery se záznamem si můžete zkontrolovat přesný sled událostí, tak, jak se staly. Záznam v tomto případě chrání zaměstnance i zaměstnavatele, protože zobrazí realitu, a nevzniká tak prostor pro překroucení skutečností.

 

4. Pomáhají dospět ke správným rozhodnutím

Záběry z bezpečnostních kamer vám mohou pomoci činit správná a spravedlivá rozhodnutí při urovnávání sporů v domácích i profesionálních situacích. Ať už jde o řešení situace zahrnující neshody ve vaší rodině, mezi vašimi zaměstnanci nebo mezi zákazníkem a vaším servisním personálem, vaše pochybnosti mohou být uklidněny pomocí vaší kamery.

Nesprávná, nevhodná nebo smyšlená tvrzení zákazníků nebo jiných subjektů lze vyřešit, když si ze své bezpečnostní kamery uděláte svého spojence.

 

5. Uchovávají záznamy

Bezpečnostní kamery jsou vynikající možností, když chcete vést záznamy o dění v podniku nebo v jeho okolí. Dohled, který je použitelný iv domácnostech, jednoduše monitoruje, jak se události dějí, jak mohou probíhat nehody nebo neúmyslné události, a lze jej v budoucnosti využít. Firmy mohou pomocí kamer monitorovat přijíždějící vozidla, zejména pomocí kontroly vstupu a bezpečnostních turniketů, zatímco majitelé domů mohou použít záznamy o tom, kdo jejich nemovitost navštívil. Kromě toho, jak je uvedeno výše, negativní interakce, nešťastné náhody nebo trestná činnost mohou být zaznamenány a použitelné pro právní účely.

 

Nevýhody bezpečnostních kamer

 

1. Problém se soukromím

Zatímco bezpečnostní kamery mohou dohlížet na hrozby, nezákonné nebo agresivní chování, monitorování nutně zaznamená vše, co kamera monitoruje. Kamery se běžně umisťují v kancelářích a skladech. Firmy jsou vybaveny bezpečnostními kamerami pro monitorování parkovišť a udržování bezpečí. Takové sledování však nutně zaznamenává každého, kdo přichází a odchází. Některým lidem může překážet že jsou monitorováni.

 

2. Může to být nákladná záležitostˇ

Běžný bezpečnostní kamerový systém poskytuje vynikající podporu bezpečnosti jakéhokoli domu nebo firmy, ale může být drahý. Implementace bezpečnostních kamer obvykle vyžaduje vedení kabelů, a zahrnuje rozsáhlou práci a několik produktů pro úspěšnou implementaci. I když to nemusí nutně platit pro menší systémy a bezdrátové kamery, počáteční instalace s sebou obvykle přináší vyšší cenu. Taková implementace však také poskytuje vynikající výsledek v tom, že kabelový systém obvykle vydrží majiteli několik let nad rámec bezdrátových možností. Kromě toho kabely spojující kamery s rekordérem vydrží desítky let a jsou použitelné roky poté, co byly kamery několikrát vyměněny.

 

3. Mohou být zranitelné

Bezpečnostní kamera je elektronické zařízení. Jak všichni víme, příliš velký náraz nebo voda ve špatné oblasti mohou účinně deaktivovat bezpečnostní kameru. Venkovní bezpečnostní kamery jsou vyrobeny tak, aby vydržely standardní povětrnostní podmínky. Mohou však nastat extrémní případy, jako například zásah bleskem, nebo fyzická deaktivace osobou s nekalými úmysly. Zatímco některé produkty mohou být účinnější než jiné, určité podmínky nebo události budou vždy schopny neutralizovat elektroniku obecně.

 

4. Nedokáží zastavit krádež

Je pravda, že bezpečnostní kamery odrazují zloděje, ale těm, kteří jsou odhodláni spáchat trestný čin, nedokážou zabránit. Na bezpečnostní kamerový systém je proto třeba pohlížet jako na součást významnějšího bezpečnostního systému na odrazování od trestné činnosti, i jako na formu odstrašování jako takového. Kamery jsou však skutečně schopny pomoci při shromažďování důkazů o zločinech, které se mohou stát pod jejich dohledem. I když možná neudělají mnoho pro to, aby něco překazili, dokážou zachytit všechno, co se stane.

 

Výhody a nevýhody kamer veřejné bezpečnosti: Závěr

Při pořizování bezpečnostních kamer přichází v úvahu několik faktorů, je třeba zvážit více aspektů. Při hledání dalších informací o bezpečnostních kamerách nebo systémech se můžete obrátit na tím Securia Pro, abyste získali nejlepší představu o tom, co je pro vás nejlepší volbou. Náš tým má rozsáhlé znalosti o každém našem produktu a může vám jednoduše poskytnout podrobné informace o všem, co nabízíme.