Inteligentní funkce bezpečnostních kamer

Moderní kamerové systémy přináší i nové funkce. Přinášíme Vám přehled těch nejaktuálnějších funkcí.

Detekce tváře (face detection)

Kamera vyhledává a zaznamenává lidské tváře v snímaném obraze pro rychlejší a snadnější identifikaci. Funkce detekce tváře spočívá ve schopnosti kamery najít a identifikovat lidskou tvář v digitálním obraze.

Detekce opuštěného objektu (object abandoned)

Kamera zaznamená objekt, který nebyl původně na místě a přibyl na určeném snímaném místě a určitou dobu se tam zdržuje a nebyl nastaven jako součást prostoru v základních kritériích detekce. Kamera tento objekt zaznamená a upozorní na přibylý objekt.

Detekce chybějícího objektu (object missing)

Kamera zaznamená zmizení objektu, který byl považován za součást sledovaného prostoru ze snímaného místa. Následně kamera tuto skutečnost zaznamená a upozorní na odcizení objektu z prostoru.

Narušení oblasti / zóny (intrusion)

Kamera má určenou vyznačenou oblast snímání, která je kamerou kontrolována proti neoprávněnému narušení. Po neoprávněném vstupu do objektu kamera tuto skutečnost zachytí a upozorní na narušení oblasti.

Překročení čáry (tripwire)

Kamera sleduje pro kameru vyznačenou čáru přímo v obraze, která upozorní na neoprávněné překročení při překročení ve zvoleném směru.

Změna scény

Kamera snímá a kontroluje vyznačenou oblast a při změně pohledu kamery upozorní na změnu.

Počítání osob (people counting)

Kamera kontroluje oblast a zároveň zaznamenává počet přechodů. Kamera zároveň převádí data do grafů pro snadnější vyhodnocování nasbíraných dat. Nejčastěji se tato technologie využívá v maloobchodech, různých akcích nebo atrakcích.

Teplotní mapy (heat maps)

Teplotní mapa zaznamenává teplotní stopy po zákaznících a poskytuje záznamy a data ve formě mapy, která zobrazuje "studená" a "teplá" místa v provozovně, což umožňuje prodejcům vidět, ve které části provozovny se zákazníci nejvíce zdržují a podle toho umístit své zboží v provozovně.

Detekce lidského těla (human body detection)

Deepin View kamery mají schopnost detekovat, filtrovat a rozlišovat lidi od jiných objektů a pohybů v snímaném obraze, kde konvenční VCA systémy většinou spouštějí falešné alarmy. Tato funkce je praktická zejména při chránění objektů a perimetrů. 

Management vozidel (vehicle management)

Technologie sledování provozu a analytika automatického rozpoznávání evidenčních čísel vozidel (ANPR) je určena ke sledování pohybu automobilové dopravy a na zvýšení efektivnosti strategií řízení dopravy. Pomocí ANPR lze identifikovat vozidla s evidenčním číslem a automaticky jim umožnit přístup na veřejné a soukromé parkoviště. Kamery DeepinView se samy učí informace o SPZ na místě a rozpoznávají větší množství SPZ než běžné systémy ANPR bez často těžkopádných úprav pozic kamer. Technologie analýzy monitorování dopravy je nejčastěji aplikovatelná na frekventovaných oblastech a silnicích nebo dálnicích pro zachycení různých dopravních přestupků (např. jízda na červenou, jízda v protisměru atd.).

Lenny faces are short character strings that describe emotions and make your text stand out.

Zpět do obchodu