Z čeho se skládá kamerový systém?

Co je bezpečnostní kamerový systém?

Bezpečnostní kamerový systém, nebo uzavřený televizní okruh (CCTV), slouží ke sledování a zaznamenávání aktivit v určeném prostoru. Bezpečnostní systémy obsahující kamery, záznamové zařízení (DVR nebo NVR) a zobrazovací obrazovku (monitor) zvyšují bezpečnost snímáním videozáznamů.

Kamery mohou být analogové, digitální (IP) nebo wifi, s různými funkcemi, jako je například noční vidění nebo detekce pohybu. Analogové systémy používají pro přenos dat koaxiální kabely, zatímco IP systémy používají síťové kabely. Záznamové zařízení ukládá zachycené záběry na pevné disky, přičemž DVR zpracovávají analogová data a NVR digitální data z IP kamer. Uživatelé mohou sledovat živé vysílání lokálně nebo vzdáleně přes internet. Funkce detekce pohybu a výstražné systémy dále posilují bezpečnost a umožňují včasnou reakci na potenciální hrozby. Bezpečnostní kamerové systémy slouží jako efektivní nástroje pro sledování, odstrašování a shromažďování důkazů v různých prostředích, od domácností a firem až po veřejná prostranství.

Z jakých komponent se skládá bezpečnostní kamerový systém?

1. Kamery

Základní rozdělení kamer je: analogová kamera, IP kamera, wifi kamera

Analogové bezpečnostní kamery:

 • Jednoduchost instalace: Analogové kamery mají často jednodušší instalaci a nejsou tak náročné na technické znalosti.

 •  Nízká cena: Obecně jsou analogové kamery levnější než jejich digitální protějšky.

 •  Omezené funkce: Analogové kamery jsou omezeny v možnostech, jako je vzdálený přístup nebo manipulace s obrazem.

 

IP (Internet Protocol) bezpečnostní kamery:

 • Vysoké rozlišení: IP kamery často poskytují vyšší rozlišení obrazu a podporují HD a 4K rozlišení.

 •  Rozsáhlé možnosti nastavení: Mají širokou škálu funkcí, jako je pohybová detekce, detekce obličeje, detekce zvuku a další, které lze nastavit a konfigurovat podle potřeby

 

WiFi bezpečnostní kamery:

 • Jednoduchá instalace: WiFi kamery nevyžadují kabelovou připojenost a umožňují rychlou instalaci bez potřeby vrtání otvorů pro vedení kabelů.

 •  Flexibilita umístění: Protože nejsou vázány kabelovou infrastrukturou, mohou být umístěny v různých částech domu nebo obchodu.

 •  Bezpečnost sítě: WiFi kamery vyžadují přiměřená opatření k zabezpečení sítě, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k obrazu nebo možné zranitelnosti sítě.

mceclip0-52

2. Kabeláž

 • Analogové kamery : Analogové kamery obvykle používají koaxiální kabely pro přenos video signálů do záznamového zařízení.

 •  IP kamery : IP kamery používají síťové kabely (např. ethernetové kabely) pro přenos digitálních video dat přes síť

 •  Wifi kamery: Wifi kamery vyžadují napájecí kabely, které se připojují k elektrické síti. Hlavním způsobem připojení k síti je samozřejmě bezdrátové připojení pomocí WiFi.

mceclip1-17

3. Záznamník (DVR/NVR)

 • DVR (Digitální videorekordér): Používaný v analogových systémech, DVR zpracovává a zaznamenává video signály z analogových kamer. Záznam ukládá na pevný disk.
 • NVR (Síťový videorekordér): Používaný v IP kamerových systémech, NVR zpracovává a zaznamenává digitální video data z IP kamer. Může mít také pokročilé funkce.
mceclip0-23

4. Napájecí zdroj

 • Napájení kamer: Hlavní funkcí napájecího zdroje je poskytnutí dostatečné elektrické energie pro správný provoz kamer. Kamery potřebují stabilní napájení pro snímání videa a přenos dat.

 

5. Pevný disk

Používání pevného disku u kamerového systému je důležité z několika důvodů:

 • Ukládání nahrávek: Pevný disk slouží k ukládání nahrávek a záznamů z bezpečnostních kamer.
 • Archivace záznamů: Pevný disk umožňuje uchovávat nahrávky na delší dobu a vytvářet archiv záznamů, což může být užitečné pro ověření událostí.
mceclip3-5

6. Monitor

Monitor u kamerového systému zajišťuje několik důležitých funkcí:

 

 • Živé sledování: Monitor umožňuje uživatelům sledovat živá videa z bezpečnostních kamer v reálném čase. To umožňuje monitorovat aktivity a události v monitorovaném prostředí a rychle reagovat na potenciální hrozby nebo problémy.

 •  Přehrávání záznamů: Monitor umožňuje uživatelům sledovat přehrávané záznamy a archivovaná videa uložená na záznamovém zařízení (např. DVR nebo NVR). To umožňuje prohlížet minulé události a najít potřebné záznamy pro vyšetřování nebo analýzu.

 •  Prvotní nastavení: Monitor je u kamerového systému potřebný při prvotních nastaveních celého systému a kamer. Pokud byste chtěli v budoucnu využívat pouze sledování přes mobil, iv tom případě potřebujete monitor při prvotních nastaveních.

mceclip4-3

7. Junction box/ Držák na kameru

Montáž junction boxu při instalaci bezpečnostní kamery může být nutná nebo doporučená z několika důvodů:

 • Ochrana kabelů a konektorů: Junction box poskytuje ochranu pro kabely a konektory připojené k bezpečnostní kameře. Pomáhá zabránit poškození kabelů vnějšími vlivy jako je vlhkost, dešť, prach nebo mechanické poškození.

 •  Estetický účinek: Junction box může také poskytnout estetický efekt tím, že skryje kabely a konektory, což činí instalaci čistší a profesionálnější.

 •  Stabilizace instalace: Junction box může poskytnout stabilnější a pevnější montáž pro bezpečnostní kameru. To může být důležité zejména při instalaci na nepravidelné povrchy nebo na místa se silným větrem.

mceclip0-57

8. Záložní zdroj

Záložní UPS (uninterruptible power supply) zdroj může být užitečný doplněk k bezpečnostnímu kamerovému systému, ale není nezbytný ve všech případech. Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit:

 • Nepřetržité napájení: UPS zdroj poskytuje záložní energii v případě výpadku proudu. To znamená, že dojde-li k výpadku elektrické energie, kamery a záznamové zařízení budou stále fungovat.

  Elektrická síť může být nestabilní a může ohrozit bezpečnostní kamerový systém v různých situacích:

  • Bouře a blesky: Během bouřky může dojít k výkyvům v dodávce elektrické energie, a to buď přímo z důvodu poškození elektrických vedení nebo z důvodu vypínání elektrických linek na ochranu před bleskem. Tyto výkyvy mohou způsobit krátké výpadky proudu nebo prudké zvýšení napětí, které by mohlo poškodit zařízení, jako jsou bezpečnostní kamery.

  •  Přetížení sítě: V některých oblastech může dojít k přetížení elektrické sítě během období s vysokou spotřebou energie, což může vést k výpadkům proudu nebo k prudkým změnám napětí. Tyto podmínky mohou negativně ovlivnit i kamerový systém.

  •  Staré nebo poškozené elektrické instalace: Ve starších budovách nebo v oblastech s poškozenou infrastrukturou může být elektrická síť nestabilní kvůli starým nebo špatně udržovaným elektrickým instalacím. Tyto problémy mohou způsobit výpadky proudu nebo jiné problémy s dodávkou elektrické energie, které by mohly ovlivnit kamerový systém.

   

 • Ochrana dat: V případě, že bezpečnostní kamerový systém zaznamenává důležité obrazy, je důležité, aby se tato data neztratila v případě výpadku proudu. UPS může pomoci chránit záznamové zařízení před ztrátou dat v důsledku neočekávaných přerušení napájení.

  V těchto případech může záložní UPS (uninterruptible power supply) zdroj poskytnout ochranu pro kamerový systém tím, že poskytne záložní energii v případě výpadku proudu nebo prudkých změnách napětí. To může zabránit poškození kamerových zařízení a udržet je v provozuschopném stavu i za nepříznivých podmínek v dodávce elektrické energie.

mceclip1-41

Spolupráce těchto komponent umožňuje bezpečnostním kamerovým systémům monitorovat prostředí, zaznamenávat události a poskytovat uživatelům údaje potřebné k zabezpečení a ochraně majetku nebo prostředí.