Radarová dvojitá indukce

Radarová dvojitá indukce znamená, že kamera využívá dva senzory pohybu založené na radarové technologii ke zlepšení spolehlivosti detekce. Tento přístup k detekci pohybu může zvýšit přesnost a snížit falešné alarmy v porovnání s použitím jen jednoho senzoru.

Zde jsou některé klíčové pojmy v souvislosti s radarovou dvojitou indukcí:

  1. Radarová technologie: Radar (RAdio Detection And Ranging) je technologie, která využívá elektromagnetické vlny k detekci a určení polohy objektů. V kontextu bezpečnostních kamer může být radar využíván k detekci pohybu objektů v monitorované oblasti.

  2. Dvojitá indukce: Dvojitá indukce znamená, že kamera využívá dva samostatné senzory pohybu založené na radarové technologii. Tím, že kombinuje vstupy z obou senzorů, kamera může získat přesnější informace o pohybu a zároveň snížit pravděpodobnost falešných alarmů.

  3. Zlepšená spolehlivost: Použití dvojitého radarového senzoru může vést ke zlepšení spolehlivosti detekce pohybu. Kombinované informace ze dvou senzorů umožňují kameře lépe rozpoznávat skutečný pohyb od jiných zdrojů pohybu nebo rušivých faktorů, které by mohly způsobit falešné alarmy.

  4. Minimizace falešných alarmů: Důsledkem lepší detekce pohybu může být i snížení falešných poplachů. Dvojitá indukce může pomoci eliminovat falešné alarmy způsobené jednoduše vnímáním přírodních jevů, jako jsou větry, nebo jinými neškodnými pohyby, které by mohly vyvolat falešný poplach v případě použití pouze jednoho senzoru.

Takový přístup může být užitečný v bezpečnostních systémech, které vyžadují spolehlivou detekci pohybu s minimálními falešnými alarmy.