Pan & Tilt

Pan & Tilt jsou dvě základní funkce ovládání kamery, které umožňují pohyb kamery v různých směrech a úhlech. Tyto funkce umožňují kameře získat širší zorný úhel a sledovat více oblastí, čímž zvyšují flexibilitu a efektivitu při monitorování.

  • Pan (Panorama): Panomorama se týká horizontálního pohybu kamery zleva doprava. Kamera s funkcí Pan je schopna otáčet se na straně a získávat zorný úhel v různých směrech, což umožňuje pokrytí široké oblasti bez potřeby fyzické manipulace kamery. Kamery s funkcí Pan se mohou otáčet o 360 stupňů nebo o jiný definovaný rozsah podle jejich konkrétního modelu.

  • Tilt (Naklonění): Tilt se týká vertikálního pohybu kamery nahoru a dolů. Tato funkce umožňuje kameře pohybovat se nahoru nebo dolů, čímž mění zorný úhel kamery. Znamená to, že kamera může sledovat i objekty ve výškách, například nahoře pod stropem nebo dolů u země.

Společně tyto funkce, Pan & Tilt, umožňují kamenům pohybovat se v různých směrech, což poskytuje široké pokrytí prostoru a flexibilitu v monitorování různých oblastí bez potřeby fyzické manipulace kamery. To zvyšuje schopnost kamery sledovat pohyb, změny a monitorovat větší oblasti, čímž zlepšuje celkovou účinnost systému sledování a bezpečnosti.