front-end

"Front end" záznamu u bezpečnostní kameře se vztahuje na proces ukládání záznamů, který se provádí přímo na samotné kameře nebo na lokálním úložišti, které je přímo spojeno s kamerou. Tento způsob ukládání záznamů se označuje jako „front end“, protože data se ukládají na místě, kde dochází k zaznamenávání obrazu.

Front end ukládání záznamů má několik výhod:

  1. Rychlé ukládání: Umožňuje rychlé ukládání videí, protože se záznamy ukládají přímo na úložiště umístěné na místě kamery.

  2. Redukce zatížení sítě: Ukládání na front end snižuje potřebu přenosu dat po síti, čímž se snižuje zatížení sítě a šetří se šířka pásma.

  3. Odolnost proti výpadkům sítě: Když jsou data ukládána lokálně, záznamy jsou odolné vůči výpadkům sítě nebo ztrátám spojení.

Front end ukládání záznamů se používá v mnoha bezpečnostních kamerových systémech, zvláště v těch, kde je důležité mít okamžitý přístup k záznamům a minimalizovat zatížení sítě. Může být kombinováno se záznamem na centrálním úložišti pro zálohu nebo archivaci dat.