Chybějící přenos videa z kamery

Pokud se pro konkrétní kameru na vašem systému DVR / NVR nezobrazuje video kanál, budete muset zkontrolovat připojení kamery.

Chcete-li zkontrolovat připojení kamery:

Připojte kameru k jinému portu na zadní straně DVR / NVR. Pokud je k dispozici port, který momentálně zobrazuje video z jiné kamery, zkuste kameru nejprve připojit k tomuto portu. Pokud se při použití nového portu zobrazí obraz z kamery, zkuste původní port znovu, opětovné připojení může spustit zobrazení zdroje videa z kamery.

Zkontrolujte, zda je kamera pevně připojena k napájecímu adaptéru a zda je napájecí adaptér připojen k funkční zásuvce.

Zakryjte objektiv kamery. Sledujte, zda se nerozsvítí červené LED diody, a poslouchejte, jestli se neozve slyšitelný zvuk kliknutí. To znamená, že infračervené (IR) LED se zapínají a kamera dostává dostatek energie. Pokud kamera nedostává dostatek energie pro zapnutí infračervených (IR) LED diod, připojte kameru k jiné elektrické zásuvce.

Zkuste jiný BNC nebo ethernetový kabel. Kabely se mohou pokazit, jsou-li ohnuté, zkroucené nebo zlomené.

Ujistěte se, že délka BNC nebo ethernetového kabelu nepřesahuje maximální délku přenosu. Po maximální doporučené délce kabelu se kvalita obrazu sníží.