Jak zapnout funkci rozpoznávání a přehrávání obličeje?

  1. Po úspěšném připojení zařízení, kliknutím pravého tlačítka myši přejděte do hlavního menu. Dále Systém -> Verze -> Informace o zařízení a tam zapněte detekci obličeje zakliknutím odpovídajícího políčka

 

  1. Dále zaškrtněte funkci inteligentního upozornění jak je znázorněno níže na obrázku.

  1. Obrázky níže znázorňují kroky k přehrávání obličeje