Jak zapnout detekci obličeje

Funkce detekce obličeje spočívá v tom, že při jakémkoli zaznamenání obličeje kamerou, kamera odešle upozornění. Jelikož tato funkce detekuje pouze lidi, může to výrazně snížit počet falešných poplachů ve srovnání se zaznamenáním pohybu. (například pokud se v záběru kamery pohybují auta, upozornění nebude vysláno, pouze pokud bude v záběru zachycen člověk).

Pozor: tuto funkci lze povolit pouze u kamer, které podporují detekci obličeje.

V případě, že chcete dostávat oznámení o jakémkoli pohybu (nejen pohyb osob), můžete vypnout funkci detekce lidí zrušením zaškrtnutí políčka detekce lidí.

Hlavní nabídka → Alarm → smart alert