Jak zapnout detekci člověka (detekování pouze lidí)

Funkce detekce lidí spočívá v tom, že při jakémkoli zaznamenání osoby kamerou, kamera odešle upozornění. Jelikož tato funkce detekuje pouze lidi, může to výrazně snížit počet falešných poplachů v porovnání se zaznamenáním pohybu. (například pokud se v záběru kamery pohybují auta, upozornění nebude vysláno, pouze pokud bude v záběru zachycen člověk).

V případě, že chcete dostávat oznámení o jakémkoli pohybu (nejen pohyb osob), můžete vypnout funkci detekce lidí zrušením zaškrtnutí políčka detekce lidí.

Hlavní nabídka → Alarm → smart alert

 

Co dělat, když při sledování záznamu si neumím vybrat více než jednu nebo dvě kamery?

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazovku –> Hlavní nabídka –> Systém –> Digitální –> Stahuj režim

 

 

  1. Maximální počet ukázek je 16 a přehrávací kanál je pouze jeden (lze přehrát pouze 1 záznam najednou). Pokud zaškrtnete 8 ukázek, bude moci přehrávat 2 záznamy najednou.