Jak přidat více kanálů v kamerovém systému

Některé systém podporují možnost rozšířit počet kanálů.

Z například 4 kanálů vznikne 8 nebo z 8 vznikne 16 atp.

 

  1. Řekněme pokud chcete 8 kanálů rozšířit na 16, přejděte na: Hlavní nabídka –> Systém –> Digitální –> Stahuj kanál (vyberte 16 –> OK)

Nyní může váš NVR mít 16 kanálů (kamery a NVR musí být připojeny ke stejné síti)