Jak nastavit zatmavení snímané oblasti na IP kameře

Jak nastavit zatmavení snímané oblasti na IP kameře

Přihlásíme se do IP kamery za pomoci internetového prohlížeče Internet Explorer a IP adresy dané kamery.

 

Základní jméno je admin a heslo pokud jste nezměnili je prázdné.

V dalším kroku je třeba zvolit kvalitu prohlížení kamery (BitRate Type) – doporučujeme Extra Stream pro rychlejší zobrazení v náhledové kvalitě a potvrdíme OK

V dalším kroku volíme v horní liště menu volbu Nastavení zařízení (DeviceCfg), po kterém se nám zobrazí tabulka s rozšířenými možnostmi

Zde zvolíme možnost ozubené kolečko System

 

Na další obrazovce vybereme možnost GUI Display

 

V této části nastavení zaškrtneme možnost Region Cover

 

Zde se nám zobrazí možnosti nastavení až 4 oblastí, které potřebujeme na snímané kameře zatmavit.

Zvolíme první (1) oblast a tlačítkem Setting nastavíme velikost a umístění zatmavené oblasti.

Potvrdíme tlačítkem OK a podle potřeby aktivujeme více zatmavených oblastí maximálně však 4.

Zpět do obchodu