Jak nastavit na wifi otočné kameře automatické otáčení za objektem

Tato funkce se v aplikaci jmenuje Auto Track a ne každá kamera Securia Pro ji podporuje, proto je potřebné před začátkem nastavení prověřit v popisu produktu zda Vaše kamera tuto funkci obsahuje.
Má několik možností nastavení, a to základní a rozšířené.

Základní nastavení aktivujete přepnutím tlačítka v aplikaci Auto Track Switch do polohy jako na obrázku níže

V tomto režimu se kamera otáčí za pohybujícím se objektem a zůstane v poslední poloze, kde dokázala objekt sledovat.
Rozšířená možnost sledování se aktivuje nastavením Sensitivity, kde nastavujete citlivost na sledované objekty a vybíráte 
ze tří možností nízká (Low), střední (Middle) a vysoká citlivost (High).
Potvrzením výběru citlivosti následně zvolíte délku času, který má kamera pohybující objekt sledovat a následně se kamera 
vrátí do polohy, ve které byla natočena/nastavena. V našem případě máme nastavenou délku 5 vteřin.
Následně nastavení potvrdíme tlačítkem Nastavení Sledování (Set Watch).
Tuto rozšířenou možnost lze využít například ke sledování vstupní brány, kde se nastaví kamera na vchod a po detekci 
pohybujícího se objektu kamera sleduje tento objekt dokud se nepřestane hýbat nebo neopustí sledovaný prostor
a po nastaveném čase se kamera vrátí do výchozího nastaveného bodu.
 
Zpět do obchodu