Instalace a aktualizace

Aktualizace firmwaru - Co dělat, když se obraz zasekl na obrazovce inicializace systému nebo na obrazovce s barevnými pásky?

V první řadě odpojte všechna připojená zařízení jako například myš, HDD nebo USB. Následně restartuj...

Jak nainstalovat ovládací prvek Active X?

Pokud program používáte poprvé, stáhněte si a spusťte ovládací prvek ActiveX a postupujte podle kont...

Jak aktualizovat NVR (kamerový systém)?

Jako první odešlete na podporu údaje o verzi kamery pro odeslání aktualizačního souboru. Způsob 1 ...