Patrol track

Patrol track je funkce, která umožňuje kameře automaticky sledovat určenou trasu nebo cestu. Tato funkce může být využívána zejména v pohyblivých kamerách, známých také jako PTZ kamery (Pan-Tilt-Zoom), které mají schopnost pohybu v horizontálním směru (otáčení), vertikálním směru (naklánění) a přiblížení (zoom).

Hlavní rysy funkce "patrol track" zahrnují:

 1. Automatický pohyb kamery:

  • Při použití "patrol track" může kamera automaticky sledovat určenou trasu nebo cestu, kterou definuje uživatel. Tato trasa může být nastavena předem podle potřeb monitorování.
 2. Předefinované body nebo oblasti:

  • Uživatel může předem nastavit body nebo oblasti, které mají být sledovány kamerou, a kam se má přesunout.
 3. Automatické sledování událostí:

  • "Patrol track" může být také integrován s funkcí automatického sledování událostí. Například, když kamera zaznamená pohyb v určené oblasti, může se automaticky přesunout na tuto oblast a sledovat ji.
 4. Programovatelné a plánovatelné:

  • Tato funkce je obvykle programovatelná a plánovatelná, což umožňuje přizpůsobení sledovací trasy podle konkrétních požadavků a podle potřeby měnit trasu v různých časech.

„Patrol track“ umožňuje bezpečnostním kamerám efektivně pokrývat velké plochy a monitorovat různé oblasti bez potřeby neustálého manuálního ovládání. Je to užitečná funkce pro bezpečnostní systémy, které vyžadují dynamické monitorování a sledování.

Zpět do obchodu