IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) je čtveřicová (32bitová) adresa, která se používá k jednoznačné identifikaci a lokalizaci zařízení v internetové síti. Toto je jedna ze dvou hlavních verzí IP protokolu, které se používají ke směrování dat přes internet.

Zde jsou některé základní charakteristiky IPv4:

 1. 32-bitová adresa:

  • IPv4 používá 32bitovou adresu, což vytváří celkem 2^32 (přibližně 4.3 miliardy) možných adres. To je počet adres, které jsou dostatečné pro mnoho zařízení, ale s narůstajícím počtem připojených zařízení k internetu se vyčerpávají.
 2. Adresní prostor:

  • Adresní prostor IPv4 je rozdělen do různých tříd s různými velikostmi podsítí, což umožňuje flexibilní konfiguraci adres pro různé sítě.
 3. Formát adresy:

  • IPv4 adresa se obvykle zapisuje ve formátu "x.x.x.x", kde x je hodnota od 0 do 255. Například 192.168.1.1 je typická IPv4 adresa používaná v domácí síti.
 4. Protokoly vyšších vrstev:

  • IPv4 je součástí tzv. "internetového stohu" (TCP/IP stack), který zahrnuje různé protokoly vyšších vrstev, jako jsou TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol).
 5. Limitace a problémy:

  • Hlavním problémem IPv4 je jeho omezený adresní prostor. S rostoucím množstvím připojených zařízení do internetu se vyčerpávají IPv4 adresy. Tato situace vedla k vývoji jeho nástupce, IPv6.

IPv4 je stále široce používán v současnosti, ale postupně se zavádí i IPv6, který má rozsáhlejší adresní prostor a je navržen tak, aby řešil problémy s nedostatkem adres, které se vyskytují v případě IPv4.

Zpět do obchodu