IO alarm

IO alarm (vstupně-výstupní alarm) je součástí bezpečnostních a monitorovacích systémů, která umožňuje připojení externích zařízení či senzorů (vstupy) a následnou reakci systému nebo kamery (výstupy) na zjištěné události. Tyto alarmy mohou být různého charakteru, jako například pohybový senzor, kouřový detektor, otevírací senzor na dveřích a podobně.

Vstup IO alarmu představuje spojení s externími senzory, které sledují konkrétní události nebo podmínky (například detekce pohybu, otevření dveří, zvýšení teploty, apod.). Když senzor zaznamená nějakou neobvyklou situaci, generuje signál, který se posouvá do systému bezpečnosti.

Výstup IO alarmu je reakce systému na příchozí signál ze vstupu. Může to být různé, například spuštění alarmu, zapnutí světel, záznam videa, odeslání upozornění přes e-mail nebo notifikace na mobilní telefon.

Tento typ funkce umožňuje flexibilitu v rámci bezpečnostních systémů. Umožňuje připojení různých senzorů nebo externích zařízení, čímž se zvyšuje schopnost systému monitorovat, detekovat a reagovat na události v reálném čase. IO alarmy jsou důležitou součástí mnoha bezpečnostních systémů a zajišťují efektivní ochranu a monitorování.

Zpět do obchodu