Gamma korekcia

Gamma korekce je proces, který se používá k úpravě jasových hodnot v obrazových systémech, včetně analogových bezpečnostních kamer. Cílem gamma korekce je dosáhnout lineární nebo jinou požadovanou změnu mezi jasem na vstupu a jasem na výstupu zobrazovacího zařízení.

Gamma korekce je nutná vzhledem k tomu, že lidské oko má nelineární schopnost vnímat jas. To znamená, že lidé vnímají menší změny v jasu při nízkém jasu více citlivě než při vyšším jasu. Pokud by se obrazový signál přímo přenášel nebo zaznamenával s lineární korekcí, obraz by mohl vypadat nepřirozeně nebo bychom ztratili spoustu detailů v tmavých nebo světlých oblastech.

Gama korekce v analogových bezpečnostních kamerách se často označuje jako "gama" a může být nastavena v různých hodnotách podle potřeb. Typické hodnoty jsou v rozsahu 0,45 až 0,65. Nastavením gamma korekce se může dosáhnout vyváženého obrazu se zachovanými detaily ve světlých a tmavých oblastech.

Ve zkratce, gamma korekce je technika úpravy jasových hodnot v obrazovém systému, aby se dosáhlo lepší vizuální vnímání lidským okem, které má nelineární schopnost vnímat jas. Tímto způsobem mohou být obrazy z bezpečnostních kamer správně vyváženy a poskytovat detaily v různých světelných podmínkách.

Zpět do obchodu