Proč jsou kamery často offline se zobrazením NoConfig?

K tomuto problému mohou být dvě příčiny:

Síť vypadla

  1. Odpojte externí síťový kabel . Pokud máte nastaveno DHCP přidělování IP adres k zařízením, tak může nastat konflikt adres mezi kamerami a jinými zařízeními v síti. Pro správný chod systému kamer a Vaší domácí sítě je třeba vyčlenit statické IP adresy pro kamery a samostatnou IP adresu pro NVR. 
  2. Kamery a NVR je pravděpodobně třeba aktualizovat. Poskytněte proto podpoře údaje o verzí NVR, která vám pomůže systém aktualizovat. Po aktualizaci zkontrolujte, zda vše funguje.

Pevný kanál vypadl

  1. Zkontrolujte, zda síťový kabel není náhodou vypadlý, zda délka nepřesahuje 100 metrů nebo zda nedochází nějakým způsobem k rušení s elektrickým vedením
  2. V případě, že se nepodařilo problém opravit v prvním kroku, zkuste vyměnit kameru. Pokud výměna kamery nepomohla, otestujte kameru zapojením kratším kabelem blíže k NVR. Pokud to nepomohlo, kontaktujte podporu.
Zpět do obchodu