PIR

PIR detekce pohybu (Passive Infrared Detection) je technologie využívaná v bezpečnostních kamerách a senzorech pro detekci teplotních změn v okolí, které jsou spojeny s pohybem objektů. Tato technologie je často integrována do bezpečnostních systémů pro monitorování oblastí a spouštění různých reakcí v případě detekce pohybu.

Princip PIR detekce pohybu zahrnuje následující klíčové body:

  1. Teplotní detekce: PIR senzory jsou navrženy tak, aby reagovaly na teplotní změny v jejich okolí. Lidské tělo a jiné objekty vyzařují teplo ve formě infračerveného záření, a PIR senzory jsou citlivé na tyto změny teploty.

  2. Pasivní charakter: PIR senzory jsou pasivní, což znamená, že neposílají sami žádné energie do prostředí. Namísto toho reagují na tepelné signály vyzařované objekty v jejich okolí.

  3. Analýza změn: Když PIR senzor detekuje změnu v teplotě, vyhodnocuje ji jako možný pohyb. Senzor může být nastaven na různé úrovně citlivosti a reakce na pohybové události.

  4. Integrace s bezpečnostními kamerami: PIR senzory jsou často integrovány s bezpečnostními kamerami. Když PIR senzor detekuje pohyb, může spustit záznam nebo aktivovat jiné bezpečnostní funkce.

  5. Redukce falešných poplachů: PIR senzory se snaží minimalizovat falešné poplachy tím, že reagují na teplotní změny spojené s pohybem živých objektů, nikoli na jiné vnější faktory jako větrné poryvy nebo světelné změny.

PIR detekce pohybu je obzvláště užitečná v bezpečnostních systémech, neboť umožňuje rychlou reakci na potenciálně nebezpečné situace. Často se využívá v kombinaci s bezpečnostními kamerami, kde senzor může spustit nahrávání, kameru nasměrovat na místo detekce pohybu nebo spustit jiné bezpečnostní protokoly.

 
Zpět do obchodu