p2p

P2P (peer-to-peer) síťový protokol je typ protokolu navrženého pro komunikaci a sdílení zdrojů mezi rovnocennými (peer) zařízeními nebo uzly v síti. V P2P sítích není centrální server, který by řídil veškerou komunikaci. Namísto toho zařízení v síti, známé jako peery, přímo spolupracují mezi sebou, sdílejí zdroje a poskytují služby.

Zde jsou některé základní charakteristiky P2P síťového protokolu:

 1. Rovnocenný výpočetný model:

  • V P2P sítích jsou všechna zařízení považována za rovnocenná (peery), přičemž každé zařízení může zároveň sloužit jako klient i server.
 2. Decentralizovaná komunikace:

  • V P2P sítích není centrální bod řízení. Zařízení přímo komunikují mezi sebou bez potřeby zprostředkovatele.
 3. Sdílení zdrojů:

  • P2P protokoly umožňují sdílení různých zdrojů, jako jsou soubory, šíření šířky pásma, výpočetní výkon a další, mezi zařízeními v síti.
 4. Skalovatelnost:

  • P2P sítě jsou často velmi skalovatelné, protože každý přidávaný peer zvyšuje celkovou kapacitu sítě.
 5. Bez centrální závislosti:

  • P2P sítě jsou odolné vůči výpadkům, protože nedochází k výpadkům centrálního bodu, protože každé zařízení může být zdrojem a poskytovat služby.

Příklady P2P protokolů zahrnují BitTorrent pro sdílení souborů, Skype pro hlasovou a video komunikaci, nebo blockchain sítě, kde uzly spolupracují na distribuovaném registru transakcí.

P2P sítě se používají v různých oblastech a mají výhody, jako jsou odolnost vůči výpadkům, skalovatelnost a efektivní sdílení zdrojů mezi uživateli.