CDS

"Automatické ovládání CDS" je zkratka, která se vztahuje na funkci Automatické Citlivostí Osvětlení (CDS). Tato funkce je často součástí bezpečnostních kamer a týká se automatického přizpůsobování citlivosti kamery na měnící se světelné podmínky v jejím okolí.

Zde jsou některé základní aspekty automatického ovládání CDS:

  1. Citlivost na světlo: CDS je schopno automaticky přizpůsobit citlivost kamery na různé úrovně osvětlení. To je užitečné v situacích, kdy je denní světlo střídáno s nocí nebo v jiných podmínkách, kde intenzita světla se značně mění.

  2. Přechod mezi denním a nočním režimem: Když začne stmívat a osvětlení klesá pod určitou úroveň, automatické ovládání CDS může spustit přechod kamery do nočního režimu. To může zahrnovat aktivaci infračervených LED diod pro noční vidění a přizpůsobení jiných parametrů kamery pro optimální vizualizaci ve tmě.

  3. Ochrana před přeexponováním: Automatické ovládání CDS může zabránit přeexponování (příliš světlý obraz) v případě náhlého zvýšení intenzity světla. To zajišťuje, že obrazy zachycované kamerou jsou vyvážené a jasné i za různých světelných podmínek.

Celkově automatické ovládání CDS pomáhá udržovat optimální kvalitu obrazu bezpečnostní kamery v různých světelných podmínkách, což je důležité pro efektivní monitorování a bezpečnost.

 

 

Zpět do obchodu